Kamer akkoord instemmingsrecht OR pensioen

9 juni 2016 | Door redactie

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel voor uitbreiding van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij pensioen. Hierdoor krijgen werknemers via de OR instemmingsrecht en kunnen wel of niet akkoord gaan met een wijziging van hun pensioenregeling. Werknemers krijgen dus meer invloed op hun pensioen.

Het wetsvoorstel neemt alle beperkingen weg rond het huidige instemmingsrecht van de OR bij pensioen. De OR krijgt daardoor instemmingsrecht op het opstellen, wijzigen of intrekken van de pensioenovereenkomst (tool), ongeacht de uitvoerder. Nu bepaalt het soort uitvoerder nog of de OR instemmingsrecht heeft op de pensioenregeling. Naast het versterkte instemmingsrecht op de pensioenovereenkomst krijgt de OR ook instemmingsrecht op bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenregeling. Verder krijgt de OR instemmingsrecht op de keuze voor een buitenlandse pensioenuitvoerder.

Ingangsdatum verruimd instemmingsrecht OR bij pensioen

De nieuwe regels voor het instemmingsrecht op pensioen moeten per 1 juli 2016 ingaan. Of de Eerste Kamer vóór die tijd ook nog instemt, is nog even afwachten. De kans bestaat dan ook dat het versterkte instemmingsrecht pas ingaat per 1 januari 2017. Wel kan de OR zich er nu al op voorbereiden: veel contracten met pensioenuitvoerders eindigen op 31 december. Een slimme OR maakt ter voorbereiding daarop nu al afspraken over het instemmingsrecht van de OR bij het verlengen van het contract met de huidige uitvoerder. Ook over het afsluiten van een contract met een nieuwe uitvoerder kan de OR nu al afspraken maken.

Huidige instemmingsrecht OR erg beperkt

Op dit moment heeft de OR alleen instemmingsrecht als de pensioenregeling is ondergebracht bij een verzekeraar. De OR heeft dus geen instemmingsrecht als het pensioen wordt uitgevoerd door een (ondernemings)pensioenfonds. In dat laatste geval heeft de OR alleen instemmingsrecht als de werkgever de pensioenregeling wil opstellen of intrekken, maar niet als hij de regeling wil wijzigen. Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR geen instemmingsrecht. Dit laatste verandert niet in de nieuwe situatie.