Klachten aanstellingskeuring gaan naar SER

21 april 2011 | Door redactie

Als een functie bepaalde gezondheidseisen stelt aan de toekomstige werknemer, kan er bij de sollicitatie een medische keuring plaatsvinden. Om te voorkomen dat een werkgever de medische keuring misbruikt, staan er in de Wet op de medische keuringen (WMK) een aantal regels waaraan deze keuring moet voldoen.

Als een sollicitant van mening is dat een werkgever zich niet aan deze regels houdt, kon hij voorheen een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). In de toekomst kan hij hiervoor terecht bij de Sociaal Economische Raad (SER). Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil dat de afhandeling van klachten bij aanstellingskeuringen voortaan een taak wordt van de SER. In de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen zitten op dit moment onafhankelijke medische en juridische deskundigen. Die zitten daar nu nog op persoonlijke titel en spreken dus niet per se namens een achterban. Minister Kamp vindt echter dat in de commissie ook vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties moeten plaatsnemen. Op dit moment benoemt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de leden van de CKA. Straks moet de SER  zelf een aantal juridische en medische experts gaan benoemen en daarnaast een aantal vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. Hiervoor is het nodig dat de wet wordt aangepast. Minister Kamp heeft inmiddels een conceptwetsvoorstel voor advies naar de SER gestuurd.

Instemmingsrecht bij aanstellingsbeleid

Zoals u misschien wel weet, heeft de OR instemmingsrecht bij het vaststellen of wijzigingen van regelingen op het gebied van het aanstellingsbeleid. Als uw bestuurder een aanstellingskeuring wil uitvoeren, moet hij het doel en de inhoud van de aanstellingskeuring op papier zetten. Hierin moet uw bestuurder aangeven welke vragen de kandidaten moeten beantwoorden en waarom hij deze informatie nodig heeft. Ook moet hij aangeven welke medische onderzoeken in de planning staan en wat het doel is van deze keuringen. De ondernemingsraad moet instemming geven aan het hele pakket voordat uw bestuurder de aanstellingskeuring definitief mag uitvoeren.