Meet geluidsoverlast met de FNV Decibelmeter!

6 mei 2013 | Door redactie

FNV heeft kortgeleden een applicatie ontwikkeld voor de smartphone waarmee u geluidsniveaus kunt meten: de FNV Decibelmeter. De applicatie kan nog goed van pas komen, want geluidsoverlast is een veelvoorkomend arborisico. Niet alleen in het kader van gehoorbeschadiging, maar ook op momenten of in een omgeving waar concentratie geen overbodige luxe is. De app is gratis beschikbaar.

Om geluidsoverlast te meten en tegen te gaan heeft vakbond FNV een applicatie ontwikkeld die u gratis kunt downloaden op uw smartphone. De app is zowel beschikbaar voor iPhones via de appstore als voor overige smartphones via Google Play. De app is volgens de meeste recensenten nauwkeurig en werkt naar behoren. Wel heeft de app één mankement: de decibelmeter stopt bij 85dB. Toevallig genoeg is dat ook de grens tussen goed en kwaad volgens de Arbowet.

De Arbowet stelt bescherming tegen geluidsoverlast verplicht

In zijn bepalingen stelt de Arbowet dat werknemers gehoorbescherming moeten dragen bij geluid boven de 80dB. Uw bestuurder is wettelijk verplicht deze bescherming ter beschikking te stellen aan u en uw collega’s. Schiet de decibelmeter voorbij de 85dB, dan moet uw werkgever structurele maatregelen treffen. Denk aan isolatie, vervangen van apparatuur en noem maar op. In sommige arbocatalogi zijn strengere normen vastgelegd.

De rol van de ondernemingsraad bij geluidsoverlast

In de naleving van de Arbowet door uw bestuurder is een belangrijke taak weggelegd voor uw OR. U heeft namelijk niet voor niets instemmingsrecht (artikel 27 lid 1d WOR) op ieder besluit of wijziging van beleid dat samenhangt met de arbeidsomstandigheden, waaronder de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Met de app kunt u nu wel heel makkelijk meten of de geluidsniveaus op de werkvloer uitkomen boven de 80dB of 85 dB!