Nietigverklaring is doorslaggevend

2 februari 2011 | Door redactie

Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad heeft best veel macht. Neemt uw bestuurder uw medezeggenschap niet serieus genoeg, dan hoeven de werknemers ook niet naar zijn besluit te werken.

Als uw bestuurder een instemmingsplichtig besluit doorvoert terwijl de OR niet met dit besluit heeft ingestemd, kunt u een schriftelijke nietigverklaring indienen. Hiermee ontneemt uw ondernemingsraad iedere rechtsgrond aan het besluit van de bestuurder. Dit betekent dat hij het besluit niet mag uitvoeren. Doet hij dit toch, dan kan de ondernemingsraad naar de kantonrechter stappen. Een kantonrechter geeft volgens de Wet op de ondernemingsraden alleen toestemming om het besluit toch door te voeren als het niet instemmen met het besluit van de OR onredelijk is of als er zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen zijn. Een nietigverklaring kunt u overigens ook indienen als de bestuur een instemmingsplichtig besluit doorvoert waarbij hij uw betrokkenheid helemaal heeft overgeslagen.

Massaal negeren

Breng ook uw achterban op de hoogte van de nietigverklaring. Wijs hen erop dat zij een besluit dat door de OR nietig is verklaard niet hoeven uit te voeren, ook niet als de bestuurder dit met druk opdraagt. Het is daarbij belangrijk dat alle werknemers hiervan op de hoogte zijn en ook massaal meedoen aan het negeren van de verandering. Volgen sommigen toch het woord van de bestuurder, dan kan er onderling onenigheid ontstaan. En dat is natuurlijk het laatste waar de OR op zit te wachten.