NVP Sollicitatiecode in een nieuw jasje

30 oktober 2013 | Door redactie

De NVP Sollicitatiecode is vernieuwd. De Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) heeft in de nieuwe sollicitatiecode ook aandacht besteed aan de rol van social media bij de werving en selectie. Ook al is de sollicitatiecode niet bindend; het is voor het imago van uw organisatie wel goed als uw bestuurder zich hieraan houdt.

In de vernieuwde sollicitatiecode van de NVP (pdf) zijn de volgende wijzigingen opgenomen:

  • Het gebruik van social media heeft een belangrijkere rol gekregen. De sollicitatiecode schrijft voor dat de bestuurder alleen informatie mag opzoeken op social media die relevant is voor de functie waarvoor de sollicitant in aanmerking wil komen. Ook moet de werkgever zich ervan bewust zijn dat de informatie die op social media te vinden is over een kandidaat niet altijd juist hoeft te zijn. Vindt de bestuurder relevante (of nadelige) informatie op social media, dan moet hij dit aan de sollicitant mededelen en de bron hiervan vermelden. Verder moet hij de informatie met de sollicitant bespreken.
  • De mogelijkheid voor de NVP om disciplinaire maatregelen te nemen als een werkgever zich niet aan de regels van sollicitatiecode houdt. Dit geldt met name voor organisaties die de sollicitatiecode nadrukkelijk gebruiken.

Eerlijke en transparante sollicitatieprocedure

De NVP Sollicitatiecode is een bekende richtlijn die organisaties kunnen gebruiken bij hun werving- en selectieprocedure. De sollicitatiecode is geen wettelijke regelgeving, maar de bestuurder kan de code wel gebruiken als norm om te zorgen voor een eerlijke en transparante sollicitatieprocedure. Stimuleer uw bestuurder dus om zich aan de code te houden. Vergeet niet dat uw instemmingsrecht bij het aanstellingsbeleid van toepassing is (artikel 27 lid 1e WOR).

Klachten over discriminatie of medische keuringen

Houdt een werkgever zich niet aan de sollicitatiecode, dan kan een sollicitant een klacht indienen bij de NVP. Deze handelt echter geen klachten af die gaan over inbreuk op een wettelijke regeling, zoals de Wet gelijke behandeling of de Wet medische keuringen. Hiervoor moet de sollicitant naar de rechter stappen of – als het discriminatie betreft – het College voor de Rechten van de Mens.