Ook instemmingsrecht op uitvoeringsovereenkomst

4 januari 2016 | Door redactie

Naast uitbreiding van het instemmingsrecht op de pensioenovereenkomst krijgt de ondernemingsraad (OR) ook instemmingsrecht op de uitvoeringsovereenkomst. Dit staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Klijnsma van SZW onlangs indiende bij de Tweede Kamer.

De uitbreiding van het instemmingsrecht moet ervoor zorgen dat de OR in alle gevallen recht krijgt op instemming op de pensioenovereenkomst. Deze overeenkomst sluit de werkgever met de werknemers. Maar hij sluit ook een overeenkomst met de pensioenuitvoerder: de uitvoeringsovereenkomst. Omdat in die overeenkomst bepalingen staan die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst, moet de OR ook op die onderdelen instemmingsrecht krijgen. Dat staat in het wetsvoorstel (pdf) dat staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 24 december indiende bij de Tweede Kamer.

Artikel 27 WOR krijgt een nieuw lid

Om dit aanvullende instemmingsrecht op onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst te regelen, krijgt artikel 27 WOR een nieuw lid. Zo wordt het huidige lid 7 uit artikel 27 vervangen door een bepaling die bepaalt dat de OR recht krijgt op alle onderdelen uit de uitvoeringsovereenkomst die doorklinken in de pensioenovereenkomst. Het gaat dan met name om regelingen over de manier waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld en de maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt.

Bepalingen uit artikel 27 lid 7 WOR komen te vervallen

Het huidige zevende lid bepaalt nog onder welke beperkende voorwaarden de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft op de pensioenovereenkomst. Omdat de OR dat recht in alle gevallen krijgt op de pensioenovereenkomst, kunnen de bepalingen uit het huidige lid 7 komen te vervallen.