OR bepaalt keuze arbodienst of arbodeskundige

28 november 2013 | Door redactie

Werkgevers zijn verplicht om zich bij de ontwikkeling en uitvoering van het arbobeleid te laten bijstaan door een gecertificeerde arbodeskundige. Dat mag een arbodienst zijn, maar hij mag het ook zelf regelen. Daarover moet hij wel eerst overeenstemming bereiken met de ondernemingsraad.

Uit onderzoek van Inspectie SZW blijkt dat steeds minder werkgevers een contract met een arbodienst afsluiten. Tussen 2006 en 2012 is dit percentage teruggelopen van 87% naar 72%. Dit hoeft geen alarmerende trend te zijn, zolang werkgevers hun wettelijke arboplichten maar nakomen. Kiest de bestuurder niet voor een arbodienst, dan is hij verplicht om te werken met een gecertificeerde arbodeskundige.

Werkgever moet kiezen tussen maatwerk- of vangnetregeling

Als het gaat om de begeleiding bij de ontwikkeling van het arbobeleid, heeft de werkgever globaal twee opties. Hij kan een gecertificeerde arbodeskundige inhuren (maatwerkregeling) die adviseert en ondersteunt bij de naleving van arboverplichtingen. Dat kan een gecertificeerde bedrijfsarts zijn die al in dienst is. Maar de bestuurder kan ook een arbodienst inschakelen (vangnetregeling). Hoe dan ook: hij moet kiezen. Het mag dus niet zo zijn dat hij uit kostenbesparing – of om welke reden dan ook – geen gebruikmaakt van de vangnetregeling of een maatwerkregeling.

OR heeft overeenstemmingsrecht én instemmingsrecht

Wil een werkgever gebruikmaken van de maatwerkregeling, dan moet hij daarover wel eerst overeenstemming bereiken met de OR. Zegt de OR nee tegen maatwerk, dan heeft de werkgever geen andere optie dan een contract te sluiten met een arbodienstverlener. Kiest hij voor dat laatste, dan heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op de keuze van de arbodienst.