OR mag klacht indienen over aanstellingskeuring

12 november 2012 | Door redactie

Sinds kort heeft iedere OR het recht om een officiële klacht in te dienen over een aanstellingskeuring. Dat is belangrijk want het opleggen van zo’n aanstellingskeuring (aan sollicitanten) mag niet zomaar. Door een wijziging in de Wet op de medische keuringen (Wmk) kan elke OR zich voortaan met een klacht tot de Commissie Klachtenhandeling Aanstellingskeuringen (CKA) wenden.

De CKA is per 1 oktober 2012 omgedoopt tot SER-commissie en valt daarmee niet meer onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Tegelijkertijd is het voor ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen mogelijk gemaakt om een klacht in te dienen bij de CKA over een aanstellingskeuring die de eigen organisatie oplegt aan sollicitanten. In het verleden konden alleen sollicitanten, bedrijfsartsen en werkgevers met een klacht naar de CKA stappen.

Aanstellingskeuring niet zomaar toegestaan

Dat ook de OR officieel een klacht kan indienen over aanstellingskeuringen is belangrijk, want deze keuringen zijn bij wet verboden, tenzij de keuring objectief is gerechtvaardigd. Zo mag een bestuurder wel van een potentiële brandweerman eisen dat hij tijdens zijn sollicitatie een aanstellingskeuring ondergaat, waarin vitale organen als hart en longen worden onderzocht. Zo’n aanstellingskeuring is weer niet gerechtvaardigd voor iemand die solliciteert op een kantoorbaan. Voor het merendeel van de beroepen is een aanstellingskeuring overigens niet toegestaan.

Instemmingsrecht OR bij aanstellingskeuring

De regels over het mogen toepassen van aanstellingskeuringen zijn vastgelegd in de Wet op de medische keuringen (Wmk) en het Besluit aanstellingskeuringen. Sla die er dus eens op na om te zien of uw bestuurder wel de regels volgt. Vergeet niet dat de OR een belangrijke rol heeft bij het wijzigen, vaststellen of intrekken van het aanstellingsbeleid op basis van het instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d en e WOR). Deze rol van de OR is nu flink versterkt doordat het recht om officieel een klacht in te dienen over aanstellingskeuringen nu is verankerd in de wet.