OR moet kritisch meekijken bij afschaffing personeelsbeoordelingssysteem

14 september 2018 | Door redactie

Het afschaffen van de traditionele beoordelingssystemen is in opmars. Al meerdere grote organisaties zoals Energiebedrijf Eneco, verzekeraar ASR, ING, Randstad, T-Mobile en uitgever Wolters Kluwer Nederland namen de stap. Nu volgt ook Achmea. Zowel de OR als de vakbond is op de hoogte.

Verzekeraar Achmea schaft per 1 januari 2019 het beoordelingssysteem af voor de 12.000 werknemers. Achmea zet daarmee een streep door de jaarlijkse plannings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. De directeur HR-beleid en Arbeidsmarkt bij Achmea vindt dat het huidige beoordelingssysteem demotiverend werkt. Leidinggevenden beoordelen werknemers nu aan het eind van het jaar met een cijfer tussen de 1 en de 5 en bepalen op basis daarvan de eventuele loonsverhoging. Het overgrote deel van de werknemers vindt echter dat zij beter presteren dan uit het oordeel van de leidinggevenden blijkt. 

Beoordeling en beloning losgekoppeld

In het nieuwe systeem is de beloning en beoordeling helemaal losgekoppeld. Iedere werknemer ontvangt jaarlijks dezelfde groeistap tot het maximum in de salarisschaal bereikt is. Werknemers krijgen zelf de autonomie om leidinggevenden, collega’s of relaties om feedback te vragen over hun functioneren, de zogenoemde 360 graden feedback (tool). Zo krijgen werknemers inzicht in hun toegevoegde waarde en weten ze op welke punten ze zich verder moeten of kunnen ontwikkelen. Zowel de OR als de vakbond is op de hoogte van het plan. Vakbond de Unie juicht het benadrukken van wat werknemers goed doen toe. Wel zal de vakbond zich bij de komende cao-onderhandelingen hard maken voor een grotere jaarlijkse salarisstap. Met de huidige salarisstappen doen werknemers er 12 jaar over tot ze het maximum van de salarisschaal bereiken. De vakbond wil dit terugbrengen naar 6 jaar.

OR heeft instemmingsrecht op regeling personeelsbeoordeling

Het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling op het gebied van personeelsbeoordeling is instemmingsplichtig. Die plicht is vastgelegd in artikel 27, lid1g van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Omdat werknemers afhankelijk zijn van het oordeel van de werkgever, is het belangrijk dat de OR de belangen van de achterban goed behartigt en een kritische blik werpt op plannen van de bestuurder voor de personeelsbeoordeling. Zo kan de OR vragen zoals wat zijn precies de redenen om het huidige systeem te wijzigen of zelfs volledig af te schaffen, leidt het alternatief daadwerkelijk tot verbetering en meer motivatie, krijgen werknemers nog wel voldoende begeleiding?