OR moet privatisering onder protest begeleiden

6 februari 2017 | Door redactie

De Ondernemingskamer heeft in een recente uitspraak de argumenten van de OR van Holland Casino om de privatisering van het staatsgokbedrijf tegen te houden, verworpen. Alleen een verzetprocedure van vakbond FNV staat de privatisering nu nog in de weg.

De ondernemingsraad (OR) van Holland Casino spande onlangs een rechtszaak aan tegen de gokgigant om de voorgenomen privatisering tegen te houden. De OR stelde dat Holland Casino een stichting is die in het leven is geroepen om gokverslaving te voorkomen en illegaal gokken uit te bannen. Het zou dus geen commerciële instelling met een winstoogmerk zijn. De werknemers zijn bang dat de omzetting van een stichting naar een NV betekent dat de arbeidsvoorwaarden zullen verslechteren en dat de commerciële partijen de gokpreventie uit het oog zullen verliezen. Bovendien zou Holland Casino tot nu toe geen problemen gehad hebben om de financiering rond te krijgen.

OR kon Ondernemingskamer niet overtuigen

Volgens Holland Casino is de overgang naar een NV nodig voor de toekomstige financiering. Ook zou het voor een stichting niet mogelijk zijn om een onlinevergunning en een casinovergunning (nodig volgens aanstaande nieuwe wetgeving) te krijgen en voor een NV wel. Daarnaast wil de staat al haar deelnemingen in de vorm van een NV of een BV hebben. 
De Ondernemingskamer oordeelde dat de argumenten van de OR zowel afzonderlijk als in combinatie onvoldoende reden geven om de privatisering te blokkeren. Bovendien zou de rol van de staat al sterk vergelijkbaar zijn met de positie van een aandeelhouder in een NV.
Gerechtshof Amsterdam, 3 februari 2017, ECLI (verkort): 275

OR blijft betrokken bij privatiseringsproces

Vakbond De Unie heeft de Eerste Kamer opgeroepen om het privatiseringsvoorstel af te keuren. De kans dat de Kamer daaraan gehoord geeft is klein. Eerder ging de Tweede Kamer al akkoord met de privatisering. Als ook de verzetprocedure die vakbond FNV heeft aangespannen, is afgerond zal de privatisering waarschijnlijk starten in april. De werknemers behouden al hun opgebouwde rechten zoals dienstjaren voor het pensioen, vakantierechten. Ook gaan alle bestaande regelingen van de stichting mee over naar de NV. 
De OR kan in dit geval dus niet anders dan sterk betrokken blijven bij het proces van de privatisering en ervoor waken dat de arbeidsvoorwaarden niet verslechteren (artikel 25 en artikel 27 WOR).