OR Rabobank staat weer voor uitdaging

3 maart 2017 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) van de Rabobank staat na de eerdere ontstane onrust onder de werknemers opnieuw voor een uitdaging. De Rabobank wil het dienstrooster van de callcentermedewerkers ingrijpend veranderen.

Nadat de top van de Rabobank beterschap had beloofd naar aanleiding van de verontrustende resultaten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek, veroorzaken plannen van de top nu opnieuw de nodige onrust. Het bestuur wil de vaste dienstroosters met een aantal vaste dagen van de 3.000 callcentermedewerkers inwisselen voor een flexibel rooster. Daarbij moeten de werknemers beschikbaar zijn voor meer dagen dan nu en op die dagen oproepbaar zijn. Die flexibiliteit is vooral veel gevraagd voor de werknemers met kinderen en werknemers die mantelzorger zijn.

OR toont begrip maar pleit voor invloed werknemer

De OR van de Rabobank heeft er begrip voor dat de bestuurder meer flexibiliteit nodig heeft om de klantenservice op verzoek van de klanten 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar te maken. De OR is wel in onderhandeling met de bestuurder om de plannen aan te passen. De OR wil vooral de overgang naar het flexibele rooster zo zorgvuldig mogelijk laten verlopen. Ook zouden werknemers zo veel mogelijk zelf moeten kunnen bepalen hoe ze de roosters invullen.

OR heeft instemmingsrecht en kan betrokkenheid vergroten

De OR heeft op basis van artikel 27, lid 1b van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht op arbeidstijdenregelingen. De werkgever kan veranderingen als deze dus niet doorvoeren zonder de plannen eerst aan de OR voor te leggen en er instemming voor te krijgen. Bovendien is het belangrijk dat de werkgever de werknemers zo veel mogelijk betrekt in het proces om draagvlak te creëren. Het gaat hier immers om een grote verandering die veel gevolgen heeft voor zowel het werk als het privéleven van de werknemers. De OR kan hierin een grote rol spelen en de belangen van de organisatie én de werknemers behartigen. Pleiten om de werknemers in ieder geval zo veel mogelijk invloed te geven op de invulling van de roosters zoals de OR van de Rabobank doet, helpt om de betrokkenheid van de werknemers bij de invoering van de nieuwe plannen te vergroten.