Pas OR-rechten ná het nemen van besluit

4 mei 2011 | Door redactie

U heeft advies- en instemmingsrecht als de bestuurder tot een regeling of een voorgenomen besluit komt. Dat zijn mooie middelen om invloed uit te kunnen oefenen, maar u kunt dit wel pas doen als de bestuurder ook daadwerkelijk een besluit neemt…

Misschien staat u wel te popelen om uw instemming of advies uit te brengen over een bepaalde kwestie of verandering binnen uw organisatie. Natuurlijk kunt u al meteen de mening van de OR geven, maar uw recht om advies te geven of ergens wel of niet mee in te stemmen, gaat pas in werking als de werkgever aangeeft wat er nou eigenlijk zal gaan veranderen. Zonder doorgehakte knoop dus ook geen instemming. In dit geval is het de taak van de OR om de bestuurder toch tot een besluit te bewegen.

Verschillende redenen tot uitblijven van besluit

Het uitblijven van een besluit kan verschillende redenen hebben. Misschien verhult uw bestuurder zich achter ‘een hoger bestuur’, bijvoorbeeld als de moederorganisatie in een ander land zit. Wees niet geïntimideerd door opmerkingen dat buitenlandse bestuurders niet houden van Nederlandse medezeggenschap. Zorg voor een netwerk waarbij u zoveel mogelijk kennismaakt met de belangrijkste spelers. Zorg dat zij weten wat een ondernemingsraad is en wat uw programma is. Als de bestuurder geen besluit neemt omdat het onderwerp geen prioriteit heeft, stel dan een duidelijke deadline. Werk in een initiatiefvoorstel uit wat u vindt dat moet gebeuren. Geef aan dat u concrete antwoorden wilt, geen ‘we nemen het mee’ of ‘daar komen we op terug’. Het kan ook gebeuren dat uw bestuurder de betrokkenheid van de OR het liefst uit de weg gaat en dus bij al zijn besluiten roept dat het geen echt besluit is en dus niet adviesplichtig. Vraag dan aan de bestuurder waarom hij geen advies wil. Hecht hij niet aan input van de ondernemingsraad? Ook bij ‘onbelangrijke’ besluiten voegt de betrokkenheid van uw raad en achterban iets toe.