Pensioen3daagse start op 1 oktober 2013

1 oktober 2013 | Door redactie

Van 1 tot en met 3 oktober vindt de Pensioen3daagse plaats. De Pensioen3daagse geeft uw achterban de kans om te controleren of hun pensioen wel goed is geregeld. In het hele land staan er activiteiten gepland waardoor werknemers een beter inzicht krijgen in hun pensioen. Spoor uw achterban dus aan om hun persoonlijke pensioensituatie onder de loep te nemen!

Door de kortingen op de pensioenen en de mogelijke wijzigingen in de pensioenwetten – waarover u meer heeft kunnen lezen in het bericht ‘Eerste Kamer stelt vragen bij pensioenwetten’ – beseffen steeds meer werknemers dat zij op tijd aandacht moeten besteden aan hun pensioen. Tijdens de Pensioen3daagse worden er door het hele land gratis activiteiten georganiseerd zodat werknemers een beter overzicht krijgen van hun pensioensituatie.

Trouwen, kinderen en ontslag van invloed op pensioen

Uw achterban kan ook terecht op de website van de Pensioen3daagse voor meer informatie over allerlei gebeurtenissen die invloed hebben op het pensioen. Daarbij kunt u denken aan samenwonen of trouwen, uit elkaar gaan, kinderen, werken en ontslag. Voor vragen over het pensioen kunt u op 1, 2 en 3 oktober gratis bellen naar de helpdesk van de Pensioen3daagse van AFM en DNB (0800 020 10 68).

Instemmingsrecht OR bij pensioenregeling

Onlangs is het instemmingsrecht van uw OR rondom pensioenregelingen uitgebreid. Daarover leest u alles in het bericht ‘OR krijgt meer instemmingsrecht bij pensioen’. Daarnaast is het natuurlijk altijd goed om uw achterban aan te sporen om het pensioen niet links te laten liggen. Stel ze dus op de hoogte van de Pensioen3daagse!