Richtlijn voor computerwerk hoort in de RI&E

11 april 2014 | Door redactie

In een nieuwe richtlijn voor computerwerk staan adviezen die moeten helpen om klachten door het werken met computers, laptops, tablets of smartphones zo veel mogelijk te beperken en te voorkomen. Breng de richtlijn met uw OR snel onder de aandacht van de bestuurder; u heeft immers een hoop te vertellen als het gaat om het arbobeleid!

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een nieuwe Richtlijn Computerwerk (pdf) gepubliceerd. In de richtlijn staan adviezen voor het gebruik van de muis of het toetsenbord (maximaal vier uur per dag), korte pauzes ter ontlasting van nek, armen en schouders, maar ook tips voor het stimuleren van beweging voor werknemers die zittend werk doen. Daarnaast komen gerichte adviezen over het testen van de ogen – als werknemers oogklachten hebben bij beeldschermwerk – en de omgang met computers aan bod. Sommige werknemers zijn immers onbekend met het gebruik van nieuwe technologie en kunnen moeite hebben om nieuwe ICT-toepassingen onder de knie te krijgen.

Meer onderzoek naar lichamelijke klachten bij computergebruik

De richtlijn is in principe bedoeld voor kantoorwerkzaamheden en geldt ook voor het gebruik van laptops, tablets en smartphones. De NVAB geeft aan dat meer onderzoek nodig is naar lichamelijke klachten bij het gebruik van laptops, tablets en smartphones. Mogelijk komen hiervoor in de toekomst specifieke richtlijnen.

Gemiddeld 3,8 uur beeldschermwerk per dag

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat werknemers steeds meer gebruikmaken van een computer op het werk. Beeldschermwerk en het gebruik van software, toetsenbord en muis kunnen klachten aan armen, nek en schouders veroorzaken. Bovendien leidt langdurig zitten tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In 2012 deden werknemers gemiddeld 3,8 uur beeldschermwerk per dag. Dat is een stijging van bijna een half uur per dag ten opzichte van 2003.

Neem de richtlijn op in de RI&E

In het arbobeleid van de organisatie moet aandacht zijn voor het werken met computers. Zie er dus met uw OR op toe dat de risico’s van beeldschermwerk terug te vinden zijn in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Stel voor om deze richtlijn hierin op te nemen. Als de bestuurder van plan is om de RI&E te wijzigen, dan is uw instemmingsrecht natuurlijk ook van toepassing (artikel 27 lid 1d WOR).