SER-advies over instemming OR bij pensioen

18 juni 2014 | Door redactie

De OR moet instemmingsrecht krijgen bij wijzigingen van de pensioenovereenkomst, zo blijkt uit het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Daarbij moet er een eind komen aan het onderscheid tussen de verschillende pensioenuitvoerders.

Op vrijdag 20 juni 2014 stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) zijn Ontwerpadvies Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen (pdf) vast in de openbare raadsvergadering. In de berichten ‘Instemmingsrecht bij pensioenregeling versterkt’ en ‘SER adviseert over instemming bij pensioen’ heeft u al kunnen lezen over de plannen om het instemmingsrecht van de ondernemingsraad bij pensioenen te wijzigen.

Aanpassing van artikel 27 lid 1a WOR

Of de OR instemmingsrecht heeft bij het wijzigen van een pensioenregeling is nu afhankelijk van het soort pensioenuitvoerder. De regels hierover vindt u terug in artikel 27 lid 7 WOR. Om dit onderscheid op te heffen, is er  een aanpassing nodig van artikel 27 lid 1a WOR. De SER wil daarom de term ‘regeling met betrekking tot een pensioenverzekering’ (artikel 27 lid 1a WOR) wijzigen in ‘regelingen met betrekking tot een pensioenovereenkomst’. De OR krijgt dan instemmingsrecht bij een wijziging, ongeacht de pensioenuitvoerder.

Wel instemming bij pensioenovereenkomst, niet bij uitvoeringsovereenkomst

Het is volgens de SER lastig om te bepalen waar de grens ligt tussen het inhoudelijke deel van de pensioenregeling en de uitvoering daarvan. In het eerste geval is het instemmingsrecht van de OR namelijk wel van toepassing (bij de pensioenovereenkomst) en in het laatste geval (bij de uitvoeringsovereenkomst) niet. De SER adviseert daarom om werknemers en werkgevers zelf te laten bepalen welke onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst deel gaan uitmaken van de pensioenovereenkomst. Een vaststelling, wijziging of intrekking van deze uitvoeringsaspecten valt dan onder het instemmingsrecht van de OR.

Informatieplicht uitvoeringsovereenkomst bestuurder

Ten slotte stelt de SER voor om een informatieplicht in de WOR op te nemen. Daardoor moet de bestuurder uw OR straks tijdig informeren over voorgenomen wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst. Zo kan de OR beoordelen of het onderwerp toch als instemmingsplichtig moet worden beschouwd, omdat het aan de arbeidsvoorwaarde pensioen komt.
De poster 'Instemmings- en adviesrechten OR bij pensioen' geeft een overzicht van de huidige rechten die uw OR heeft bij de arbeidsvoorwaarde pensioen.