SER adviseert over instemming bij pensioen

20 maart 2014 | Door redactie

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de Sociaal-Economische Raad (SER) advies vragen over een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarmee moet het instemmingsrecht van de OR bij pensioenbesluiten eenvoudiger worden. De ministerraad is onlangs akkoord gegaan met deze adviesaanvraag aan de SER.

In het bericht ‘Instemmingsrecht bij pensioenregeling versterkt’ heeft u al kunnen lezen over de plannen om de OR straks bij alle soorten pensioenuitvoerders instemmingsrecht te geven. Nu is het instemmingsrecht van de OR nog afhankelijk van het soort pensioenuitvoerder waarbij de pensioenregeling is ondergebracht: een pensioenverzekeraar, premiepensioeninstelling, ondernemingspensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds. Het kabinet wil ervoor zorgen dat het straks niet meer uitmaakt onder welk soort pensioenuitvoerder de pensioenregeling valt. Daarom heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van de staatssecretaris om hierover een adviesaanvraag in te dienen bij de SER.

Wijziging instemmingsrecht pensioen in najaar bij Tweede Kamer

Het instemmingsrecht van de OR bij pensioenbesluiten vindt u terug in artikel 27 lid 1 en lid 7 WOR, maar dat moet dus straks eenvoudiger worden. Dit recht geldt niet voor besluiten over pensioenregelingen die zijn vastgelegd in de cao of een arbeidsvoorwaardenregeling van een publiekrechtelijk orgaan. Dat zal met de aanpassingen van de wetgeving ook niet veranderen. Staatssecretaris Klijnsma gaf eerder in haar brief aan de Tweede Kamer aan dat zij verwacht het wetsvoorstel in het najaar van 2014 bij de Tweede Kamer in te dienen.