Speerpunt COR politie: oplossing IT-problemen

12 juni 2017 | Door redactie

IT-problemen hinderen werknemers in de uitvoering van hun werk met een (te) hoge werkdruk en werkstress als gevolg. Het is voor een ondernemingsraad alle reden om aan de bel te trekken bij de bestuurder, zeker als zelfs de veiligheid van werknemers in het geding is.

De Centrale ondernemingsraad (COR) van de nationale politie heeft samen met de Amsterdamse politiechef een brandbrief gestuurd aan de top van de landelijke politie met het dringende verzoek om het ingebouwde plaatsbepalingssysteem (PBS) in de politieauto’s te laten repareren. Hierdoor werkt namelijk ook de navigatieapparatuur niet goed, met als gevolg dat zowel de veiligheid van de politieagenten als die van de burgers in gevaar is. 

Problemen navigatieapparatuur hinderen politieagenten 

De navigatieapparatuur in de politieauto’s kampt met verbindingsproblemen, verouderde kaarten, onnauwkeurige plaatsbepaling en vastlopende schermen. Politieagenten kunnen hierdoor de meldkamer soms niet bereiken en de meldkamer weet niet waar precies de politievoertuigen zich bevinden. Ook leidden de routeplanners politieauto’s soms dwars door drukke winkelstraten of verdween de plaats van bestemming plots uit beeld. Politieagenten arriveerde hierdoor niet altijd binnen de gestelde aanrijtijd op de hulplocatie. 

Strijd om gebruik goed werkende apparatuur

Politieagenten gebruiken daarom steeds vaker hun eigen mobiele telefoons om de juiste route te vinden en de meldkamer te bereiken. Daarnaast is er onder de politieagenten sprake van een strijd om het gebruik van de voertuigen met nog wel goed werkende apparatuur. 
Gezien de ernst en omvang van de problemen heeft de COR een speerpunt gemaakt van het verhelpen van de problemen. De korpsleiding van de Nationale Politie heeft aangegeven de problemen zo snel mogelijk op te willen oplossen. De vraag is hoe, want de reparatie kost minimaal € 8 miljoen, maar mogelijk zelfs € 23 miljoen. 

Oplossing moet aansluiten op behoeften werknemers

In situaties als deze doet een OR er goed aan om zorgvuldig in kaart te (laten) brengen tegen welke problemen de werknemers precies aanlopen en waarvan ze de grootste hinder ondervinden. Dit helpt om prioriteiten te stellen en om tot een oplossing te komen die goed aansluit bij de behoeften van de werknemers. Op de maatregelen die de bestuurder neemt om de veiligheid van werknemers te verbeteren, heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1d Wet op de ondernemingsraden).