Staat de werk-privébalans nog op de kaart?

8 mei 2013 | Door redactie

Bijna een derde van de Nederlandse werknemers is ontevreden over zijn huidige werk-privébalans. Veel werknemers hebben ook de indruk dat de werkgever geen ondersteuning biedt bij het verbeteren van de werk-privébalans. Tijd dus voor een inventarisatie onder uw achterban!

Werkgevers lijken zich minder in te spannen voor het realiseren van een goede werk-privébalans voor hun werknemers, zo blijkt uit wereldwijd onderzoek van organisatieadviesbureau Hay Group. In 2011 had 57% van de werknemers in Nederland nog het gevoel dat de werkgever rekening hield met een goede werk-privébalans, maar in 2012 daalde dit percentage naar 47%. Wereldwijd heeft 56% van de werknemers het gevoel dat de werkgever de werk-privébalans respecteert.

Werk-privébalans en geld erg belangrijk

Uit eerder onderzoek van Accenture blijkt dat de werk-privébalans het belangrijkste onderwerp is (56%) als het gaat om het hebben van een succesvolle carrière. Na de werk-privébalans volgen geld (46%), erkenning (42%) en autonomie (42%). Daarnaast speelt technologie – vanwege de flexibiliteit die het biedt – voor veel werknemers (80%) een grote rol bij het realiseren van een goede werk-privébalans. Technologie creëert dus nieuwe mogelijkheden, maar voor 70% van de werknemers blijkt diezelfde technologie er ook voor te zorgen dat de werktijd het privéleven binnendringt. Dat komt bijvoorbeeld doordat zij toch nog even hun e-mails buiten werktijd afhandelen.

Wil uw achterban meer aandacht voor de werk-privébalans?

Een slechte verhouding tussen werk en privé kan leiden tot stress en een lagere productiviteit. Zet het onderwerp daarom op de agenda als uw achterban graag ook meer aandacht voor een goede werk-privébalans ziet. Daarbij is het belangrijk dat uw bestuurder en de leidinggevenden in gesprek blijven met de werknemers. Persoonlijke aandacht helpt namelijk bij het creëren van een goede balans tussen werk en privé. Er ontstaat zo wederzijds begrip en het wordt makkelijker voor de werknemer om zijn persoonlijke omstandigheden bespreekbaar te maken en om samen met de bestuurder of de leidinggevende naar oplossingen, zoals flexibele werktijden, te zoeken. Vaak vallen dit soort regelingen onder het instemmingsrecht van uw OR (artikel 27 lid 1b WOR).