Straks instemmingsrecht OR bij een fusie?

18 juni 2015 | Door redactie

Ondernemingsraden en cliëntenraden moeten meer mogelijkheden krijgen om actie te ondernemen bij grote veranderingen zoals fusies, investeringen in vastgoed en de jaarlijkse begroting. SP-Kamerlid Renske Leijten presenteert daarom vijf voorstellen die dit moeten bewerkstelligen.

De voorstellen van het SP-Kamerlid komen voort uit een debat over goed bestuur. In de zorg is het bijvoorbeeld belangrijk dat er kan worden ingegrepen als er dingen gebeuren die niet in de haak zijn. Bij belangrijke plannen zoals fusies kunnen medezeggenschapsraden nu wel hun zegje doen. Maar als bestuurders en toezichthouders besluiten dat ze niet naar dat advies willen luisteren, dan kunnen ze gewoon de andere kant op gaan.

Instemmingsrecht voor medezeggenschapsraden

Het SP-Kamerlid stelt het volgende voor:

  1. Instemmingsrecht voor medezeggenschapsraden: de OR en de cliëntenraad krijgen instemmingsrecht en amendementsrecht op alles wat te maken heeft met goed bestuur, zoals de benoeming van bestuurders, nieuwbouw en vastgoed, personeelsbeleid, ICT en fusies en de jaarlijkse begroting.
  2. Bij wanbeleid vrije toegang tot de Ondernemingskamer (OK): OR’en moeten hiervoor nu eerst financiële middelen vragen bij de betreffende bestuurders. Bij wanbeleid moet er vrije toegang tot de OK komen. Luidt het oordeel dat er sprake was van wanbeleid of wanbestuur, dan kan dat leiden tot een procedure van persoonlijke aansprakelijkheid voor bestuurders en toezichthouders.
  3. Bij slechte kwaliteit van zorg inmenging van de Inspectie voor de Gezondheidszorg: een zorgaanbieder met slechte kwaliteit van zorg komt onder curatele te staan van de Inspectie. Dit gebeurt nu alleen nog voor verpleeghuizen, maar dit kan voor de hele zorg worden geregeld.
  4. De minister mag toezichthouders en bestuurders ontslaan: in het geval van misbruik van zorggeld of als de macht niet wordt gedeeld met de OR en de cliëntenraad.
  5. Standaard fraudeonderzoek na faillissement: Er komt altijd een onderzoek naar mogelijke fraude of wanbeleid in de periode voor het faillissement. De curator komt nu vaak niet direct aan die taak toe, omdat schuldeisers bediend moeten worden. Zodra de curator aan het werk gaat, start het onderzoek naar mogelijke fraude of wanbeleid. Zo kunnen bewijsmateriaal of mogelijke betrokken niet al verdwenen zijn.

De SP zet met deze punten vooral in op de zorg. Het is niet duidelijk of de partij deze voorstellen uiteindelijk breder wil trekken.