Taalachterstand brengt de veiligheid in gevaar

18 april 2014 | Door redactie

De nieuwe handreiking Taal en veiligheidsrisico’s helpt bij de aanpak van ongevallen die het gevolg zijn van taalproblemen op het werk. In zo’n 5% tot 10% van de arbeidsongevallen speelt de taalbarrière namelijk een rol. De OR kan de scholing van werknemers met een taalachterstand bevorderen en de handreiking Taal en veiligheidsrisico’s onder de aandacht brengen.

Voor werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende onder de knie hebben, is het moeilijk om veiligheidsvoorschriften te begrijpen. Taal blijkt met 5% tot 10% vaker dan verwacht een rol te spelen bij arbeidsongevallen. Daarom bracht de Stichting van de Arbeid (STvdA) de handreiking Taal en veiligheidsrisico’s (pdf) uit. Deze praktische handleiding is ontwikkeld door TNO en heeft als doel om onveilige situaties op het werk, die het gevolg zijn van taalproblemen, aan te pakken.

Laaggeletterdheid in het opleidingsaanbod

Als OR speelt u een belangrijke rol bij het verminderen van de laaggeletterdheid binnen de organisatie. Zorg ervoor dat uw OR dit onderwerp in de organisatie bespreekbaar maakt; werknemers vinden het namelijk vaak moeilijk om hiervoor uit te komen. Verder kunt u voorstellen om laaggeletterdheid binnen het opleidingsbeleid aan bod te laten komen. Denk daarbij aan uw instemmingsrecht volgens artikel 27 lid 1f WOR.

Handreiking Taal en veiligheidsrisico’s

Wijs de bestuurder natuurlijk ook op de nieuwe handreiking Taal en veiligheidsrisico’s. De geboden oplossingen kunnen worden opgenomen in de arbocatalogus en ook in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van de organisatie.