TK omarmt sterker instemmingsrecht pensioen

3 juni 2016 | Door redactie

Grote kans dat de Tweede Kamer met een flinke meerderheid akkoord gaat met het wetsvoorstel dat het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) bij pensioen moet versterken. Dat bleek uit het debat van donderdag 2 juni in de Tweede Kamer over dit voorstel.

OR-leden, werkgevers en werknemers die willen weten wat de stand van zaken is rond het wetsvoorstel dat het huidige instemmingsrecht van de OR bij pensioen (tool) uitbreidt, moeten nog heel even geduld hebben. De Tweede Kamer stemt hierover op dinsdag 7 juni, maar uit het debat in de Kamer op 2 juni bleek al dat een grote meerderheid zijn zegel wil hechten aan het voorstel. De beoogde ingangsdatum hiervan is 1 juli 2016. Of dat realistisch is, is de vraag: na goedkeuring van de Tweede Kamer moet ook de Eerste Kamer nog stemmen.

Wetsvoorstel schrapt alle uitzonderingen op huidig instemmingsrecht

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil met het voorstel het instemmingsrecht (tools) van de OR op het gebied van pensioen uitbreiden door alle uitzonderingen op het huidige instemmingsrecht weg te nemen. Gaan beide Kamers akkoord met het voorstel, dan krijgt de OR straks instemmingsrecht op elke wijziging van de pensioenregeling en op bepalingen van de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenregeling. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt aangepast als het wetsvoorstel wordt aangenomen.