Van arbodienst wisselen vóór 1 oktober 2013

25 september 2013 | Door redactie

Een arbodienst biedt een organisatie ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van het arbo- en verzuimbeleid. Zijn uw OR en de bestuurder echter niet tevreden met de huidige arbodienst, dan is het misschien tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe. Het contract met de huidige arbodienst moet vaak wel worden opgezegd voor 1 oktober.

Uw ondernemingsraad en de bestuurder kunnen eerst met de huidige arbodienstverlener om tafel gaan om te bespreken wat de verbeterpunten zijn. Misschien is het ziekteverzuimpercentage te hoog of moet er meer aandacht komen voor de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook kan de bestuurder besluiten om het contract op te zeggen. Vanwege de opzegtermijn van drie maanden in veel contracten, moet hij de overeenkomst dan wel voor 1 oktober opzeggen om in 2014 met een andere arbodienst in zee te gaan.

Opzegging contract arbodienst intrekken

De bestuurder kan het contract pro forma opzeggen, als hij nog niet zeker weet of hij verder wil met de arbodienstverlener. Hij is dan in ieder geval op tijd met de opzegging, maar hij kan de komende maanden – samen met uw OR – nog even nadenken over de precieze verwachtingen van de arbodienst. Besluit hij toch verder te gaan met de huidige arbodienst, dan kan hij de opzegging intrekken.

Instemmingsrecht bij de keuze voor een arbodienst

Voor uw OR is het instemmingsrecht bij de keuze voor (het overstappen naar) een arbodienst van toepassing (artikel 27 lid 1d WOR). De bestuurder moet uw OR dus eerst om instemming vragen als hij besluit om het contract op te zeggen en een nieuwe arbodienstverlener in te schakelen.

Keuze van een arbodienst