Verzaakte zorgplicht kost 40 jaar later geld

22 maart 2013 | Door redactie

De zorgplicht kan een werkgever nog lang achtervolgen. Ook voor een werknemer die al jaren uit dienst is, kan de werkgever namelijk aansprakelijk worden gesteld voor zijn zorgplicht. In de rechtszaak ging het om een werknemer die de beroepsziekte longvlieskanker had opgelopen. Zijn echtgenote stelde de oud-werkgever van haar man hiervoor aansprakelijk en kreeg 40 jaar na dato een schadevergoeding toegekend.

De werknemer was tot en met 1967 in dienst bij een scheepswerf. Hier werkte hij vaak met asbest en werd hij ook blootgesteld aan asbeststof. In 2007 – 40 jaar na uitdiensttreding – kreeg de werknemer te horen dat hij longvlieskanker had. De man overleed aan de ziekte en zijn echtgenote stelde zijn oud-werkgever aansprakelijk voor de schade. Als werkgever had hij de werknemers namelijk moeten beschermen tegen de schadelijke stoffen; dit valt onder de zorgplicht van de werkgever.

Geen verjaring en werkgever voldeed niet aan zorgplicht

De werkgever vond dat de weduwe te laat is met de claim, de verjaringstermijn die in principe 30 jaar is, was namelijk verlopen. De rechter oordeelde echter dat verjaring niet opging; in dit geval bleek het namelijk niet redelijk en billijk te zijn om dit te doen, omdat de ziekte pas opspeelde na de verjaringstermijn. Verder had de werkgever zijn zorgplicht geschonden, omdat hij geen maatregelen had genomen om de risico’s die het werken met asbest met zich meebrengt te voorkomen.

Aansprakelijkheid asbestclaims langer dan 30 jaar

In het bericht ‘Grens asbestclaim verder opgerekt’ kunt u lezen dat het gerechtshof in Den Haag de aansprakelijkheid van werkgevers bij asbestclaims heeft teruggebracht naar 1949. De verjaringstermijn van 30 jaar gaat namelijk niet altijd op, omdat het voorkomt dat asbestkanker zich pas na die termijn openbaart. Zijn er in uw organisatie werknemers die werken met asbest, dan is het verstandig om uw bestuurder te wijzen op Hoofdstuk 4 uit het Arbeidsomstandighedenbesluit. Bovendien heeft u instemmingsrecht als de bestuurder regelingen wil aanpassen op het gebied van de arbeidsomstandigheden (artikel 27 lid 1d WOR).
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 18 december 2012, LJN: BY7010