Vier jaar lang de tijd om PSA aan te pakken

9 januari 2014 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt ongeveer € 1 miljoen beschikbaar om uitval door psychosociale arbeidsbelasting (PSA) aan te pakken. Dat blijkt uit een brief die de minister onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vanaf april 2014 krijgt PSA vier jaar lang extra aandacht, omdat een groot deel van het ziekteverzuim op het werk is gerelateerd aan psychische klachten.

PSA heeft betrekking op werkstress als gevolg van: werkdruk, pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Ook baanonzekerheid en de (verstoorde) balans tussen werk en privé kan zorgen voor stress. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat vanaf april 2014 vier jaar lang extra aandacht schenken aan het voorkomen van PSA. Dat liet hij weten in een brief aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (pdf).

Afspraken in cao’s over het aanpakken van werkdruk

Minister Asscher wil uitval door werkgerelateerde psychische klachten tegengaan en stelt voor deze aanpak bijna € 1 miljoen ter beschikking. De eerste twee jaar wil de minister zich richten op het tegengaan van agressie en geweld, intimidatie en werkdruk. Dit zijn namelijk de grootste risico’s voor uitval wegens psychische klachten. Vorig jaar ervoer 40% van de werknemers in Nederland werkdruk. In het derde en het vierde jaar ligt de nadruk op discriminatie en pesten. De minister wil dat er ook in de cao’s afspraken worden gemaakt over het aanpakken van werkdruk.

OR heeft instemmingsrecht bij wijzigingen

De bestuurder moet zich inzetten om PSA te voorkomen en te beperken. Hij kan hieraan aandacht besteden in de risico-inventarisatie en -evaluatie. Ook kan hij door middel van een enquête onder de werknemers de problematiek in kaart brengen. Verder kan hij meer inzicht krijgen door een verzuimanalyse te maken. Vergeet niet dat het instemmingsrecht van uw OR (artikel 27 lid 1d WOR) van toepassing is als de bestuurder wijzigingen wil doorvoeren op dit gebied.
Voor een succesvolle aanpak van PSA is het belangrijk dat er een bedrijfscultuur is waarin werknemers de vrijheid voelen om PSA bespreekbaar te maken. Onderdeel daarvan kan zijn dat er een gedragscode komt met daarin de gewenste omgangsvormen. De vaktool Gedragscode gewenst en ongewenst (PSA) kan uw OR daarbij ondersteunen.

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de aanpak van PSA, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!