Week van de RI&E start op 15 juni 2015

10 juni 2015 | Door redactie

Het Steunpunt RI&E organiseert van 15 tot en met 19 juni de Week van de RI&E. Door het hele land vinden er dan activiteiten plaats om de RI&E onder de aandacht te brengen. Voor uw organisatie en de OR een mooi moment om de RI&E weer eens onder de loep te nemen.

In de Week van de RI&E worden er allerlei activiteiten georganiseerd door verschillende partijen. Denk aan gratis adviesgesprekken, scans en workshops. Verder worden er ook kortingen op opleidingen aangeboden. Onder ‘Activiteitenagenda’ op weekvanderie.nl vindt u alle activiteiten per dag op een rij. Soms gaat het om bijeenkomsten of workshops over de RI&E en veiligheid op een bepaalde locatie, maar het kan ook gaan om een telefonische afspraak of een afspraak bij uw eigen organisatie.

Risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid

Het thema in de Week van de RI&E is ‘Bewust ondernemen’. Om bewust te kunnen ondernemen is het niet alleen belangrijk dat de werkgever weet welke financiële risico’s de organisatie loopt, maar ook welke risico’s er spelen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Het is mogelijk om die risico’s gestructureerd in beeld te brengen met behulp van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

RI&E moet actueel blijven

Uw OR kan zelf of samen met de arboprofessional gebruikmaken van de gratis adviezen en informatiemiddagen. Zo frist u uw kennis over de RI&E weer op en kunt u bekijken of alle risico’s in de organisatie wel in de RI&E zijn opgenomen. Volgens artikel 27 lid 1d WOR is uw instemmingsrecht van toepassing op de manier waarop de RI&E wordt uitgevoerd.