Werkgever mag winstdeling niet intrekken

3 februari 2012 | Door redactie

Kent u de regels met betrekking tot de winstdeling in uw organisatie? Als de werknemers elk jaar een deel van de winst van de onderneming krijgen, kan de bestuurder dit niet zomaar stopzetten. Mocht de werkgever plannen hebben om de oude regelgeving weer te activeren of wil hij juist nieuwe regels invoeren, dan moet hij dit op tijd aankondigen bij de werknemers. Vergeet niet dat uw OR instemmingsrecht heeft bij een winstdelingsregeling.

Onlangs stapte een werkneemster naar de rechter omdat haar werkgever geen winstdeel had uitgekeerd over 2010. In de jaren ervoor ontving ze wel steeds een winstdeel. Ze vond daarom dat de winstdeling een vast onderdeel van het loon was geworden. Om voor uitkering van het winstdeel in aanmerking te komen, moest de werknemer onder andere jaarlijks positief zijn beoordeeld in het functioneringsgesprek. Dit was vanwege tijdgebrek niet gebeurd, waardoor feitelijk alle werknemers een winstdeel kregen. In 2010 was de werkneemster de enige die haar winstdeel niet had gekregen, omdat ze volgens haar werkgever vaak afwezig was en niet goed functioneerde.

Informeer werknemers op tijd

De kantonrechter was van mening dat de werkgever zo sterk was afgeweken van de voorwaarden van het winstdelingsreglement, dat de werkneemster er op mocht vertrouwen dat ze ook in 2010 een winstdeel zou krijgen. De werkgever had alle werknemers op tijd moeten informeren dat er een eind kwam aan de ‘automatische’ toekenning van het winstdeel en dat voortaan het winstdelingsreglement weer zou worden gevolgd. De vrouw had dus toch recht op haar winstdeel over 2010.

Instemmingsrecht bij winstdelingsregeling

Zorg dat uw OR er op tijd bij is als de bestuurder erover denkt om de winstdelingsregeling aan te passen. Zet het punt op de agenda en overleg over de mogelijkheden. Uw OR kan gebruikmaken van zijn instemmingsrecht als de bestuurder iets wil wijzigen in de winstdelingsregeling (artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de ondernemingsraden).
Rechtbank Breda, 11 januari 2012, LJN: BV0482