WKR in 2015 verplicht met vrije ruimte van 1,2%

4 juli 2014 | Door redactie

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) daalt van 1,5% naar 1,2%. Dat komt mede doordat het fiscale onderscheid tussen computers, smartphones en tablets onder de WKR verdwijnt. Werknemers hoeven dan niet meer aan het criterium van 90% zakelijk gebruik voor tablets en andere computerapparatuur te voldoen. Het is de bedoeling dat werkgevers de WKR verplicht moeten toepassen per 1 januari 2015.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer via een brief (pdf) meer duidelijkheid gegeven over de toekomst van de werkkostenregeling. In zijn brief staat dat de WKR aanzienlijk wordt vereenvoudigd. Het onderscheid in de fiscale behandeling van computers, tablets en smartphones komt namelijk te vervallen. Als een werknemer een tablet nodig heeft voor zijn werk, kan de werkgever die verstrekken zonder dat de werknemer er belasting over moet betalen of de tablet van de vrije ruimte snoept. De werkgever hoeft bij apparatuur namelijk geen rekening meer te houden met het privévoordeel voor de werknemer.

Maatregelen WKR in Belastingplan van 2015

Om deze – en een aantal andere – vereenvoudigingen budgetneutraal te kunnen doorvoeren, gaat de vrije ruimte van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom. De maatregelen worden uitgewerkt in het Belastingplan 2015 dat op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Het is de bedoeling dat ze per 1 januari 2015 van kracht worden. Alle werkgevers zijn dan verplicht om de WKR toe te passen.

Instemmingsrecht voor de OR?

Houd met uw OR goed in de gaten of de vergoedingen en voorzieningen van de werknemers hetzelfde blijven of dat de bestuurder ze wil wijzigen of afschaffen. Komt het onderwerp voor in artikel 27 lid 1 Wet op de ondernemingsraden (WOR), dan is het instemmingsrecht van de OR namelijk van toepassing. Dat geldt ook als de OR en de bestuurder in de ondernemingsovereenkomst aanvullende afspraken hebben vastgelegd over het instemmingsrecht.