WOR: regels voor instemmingsrecht van OR

26 augustus 2016 | Door redactie

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) geeft de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht. Dat instemmingsrecht geldt voor het vaststellen, wijzigingen of intrekken van verschillende soorten regelingen voor een groep of alle werknemers. Hoe werkt het instemmingsrecht het precies?

Artikel 27 WOR bevat alle instemmingsplichtige onderwerpen. Het instemmingsrecht is een krachtig middel voor de ondernemingsraad, want zonder instemming van de OR gaat het besluit in principe niet door. In het ideale geval geeft een bestuurder tijdens een overlegvergadering aan dat er een instemmingsverzoek (infographic) aankomt. Hoe eerder de bestuurder de ondernemingsraad erbij betrekt, hoe groter de kans dat die instemt. Let op: een cao kan het instemmingsrecht van een ondernemingsraad inperken. Een cao-bepaling gaat namelijk vóór het instemmingsrecht.

Instemmingsverzoek aan ondernemingsraad

De bestuurder doet op papier een instemmingsverzoek aan de OR. Daarin moet staan wat de regeling inhoudt, waarom de bestuurder dit wil en wat de gevolgen zijn voor werknemers. Hij mag daarbij geen termijn opleggen aan de ondernemingsraad, maar mag wel in overleg een deadline afspreken. De ondernemingsraad heeft het recht om advies in te winnen van adviseurs, maar moet dit vooraf wel melden aan de bestuurder.

Reactie van de ondernemingsraad op instemmingsverzoek

Nadat eventuele vragen van de ondernemingsraad zijn beantwoord en de ondernemingsraad desgewenst heeft overlegd met de achterban, vindt tenminste eenmaal een verplichte overlegvergadering plaats. Vaker vergaderen kan ook, zeker als het om een belangrijk onderwerp gaat. Dat is meestal het geval, omdat het instemmingsrecht geldt voor alle belangrijke (personele) beslissingen.De ondernemingsraad moet schriftelijk antwoorden (tool) met ‘ja’ of ‘nee’ en het besluit onderbouwen.

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook: 
Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie
Instemmingsrecht OR: arbeidsbeleid 
Instemmingsrecht OR: de pensioenregeling
Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning
Instemmingsrecht OR: personeelsbeleid
Instemmingsrecht OR: personeelsopleiding
Instemmingsrecht OR: privacy werknemers
Instemmingsrecht OR: klachtenregeling 
Instemmingsrecht OR: werkoverleg
Instemming OR: bedrijfsmaatschappelijk werk
Instemmingsrecht OR: conflict vredig oplossen
Instemmingsrecht OR: de beroepsprocedure