Zoek advies bij het melden van een misstand

25 april 2014 | Door redactie

In 2013 hebben 435 personen het Adviespunt Klokkenluiders benaderd. Daarvan zijn 61 zaken uiteindelijk beoordeeld als echte klokkenluiderszaak waarin een maatschappelijke misstand werd gemeld. Denk daarbij aan fraude, belangenverstrengeling en mismanagement. Slechts een kwart van de klokkenluiders blijkt geen negatieve gevolgen over te houden na melding van een misstand.

Uit het jaarverslag (pdf) van het Adviespunt Klokkenluiders blijkt dat werknemers in ongeveer driekwart van de gevallen om advies vragen. Daarnaast kreeg het Adviespunt verzoeken om informatie. Er waren 61 klokkenluiderszaken en daarbij hebben 48 personen uiteindelijk een melding van de misstand gedaan. Helaas blijkt driekwart van de klokkenluiders te maken te krijgen met negatieve gevolgen, zoals pesten, een overplaatsing of ontslag. Soms klopten klokkenluiders ook pas bij het Adviespunt aan nadat zij te maken kregen met de negatieve gevolgen van hun melding. Het Adviespunt geeft aan dat het verstandig is om zo snel mogelijk om advies te vragen, zodat de klokkenluider vanaf het begin al goede begeleiding ontvangt. 

Zorg voor een interne klokkenluidersregeling

Het Adviespunt Klokkenluiders wijst verder op het belang van een veilig meldsysteem binnen de organisatie. Een klokkenluidersregeling valt onder het instemmingsrecht van de OR in artikel 27 WOR. Het is belangrijk voor klokkenluiders om te weten dat zij altijd zelf de baas blijven over de melding die zij bij het Adviespunt hebben besproken. Een klokkenluider mag dan ook besluiten om zijn melding terug te trekken als hij de mogelijke negatieve consequenties toch niet ziet zitten. Op dat moment mag het Adviespunt niets meer met deze informatie doen.

Van Adviespunt naar Huis voor Klokkenluiders

Het Adviespunt Klokkenluiders moet via een wetsvoorstel worden omgedoopt tot het Huis voor Klokkenluiders. Hierover heeft u al kunnen lezen in het bericht ‘Huis voor Klokkenluiders: nieuw adviespunt’. Volgens de planning van de Eerste Kamer wordt het wetsvoorstel voor de Wet Huis voor klokkenluiders op 20 mei 2014 behandeld.