Zorg vanuit de OR dat pesten op werk stopt

29 maart 2013 | Door redactie

Pesten komt in veel organisaties voor. Uit onderzoek blijkt dat pesten zelfs vaak deel uitmaakt van de dagelijkse werkcultuur. Nu horen grapjes er natuurlijk bij, maar als plagen in pesten verandert, kan het uiteindelijk leiden tot gezondsheidsklachten bij het slachtoffer. Ook de werksfeer wordt er niet beter op. Uw OR kan ingrijpen door aandacht te besteden aan pesten in de RI&E.

De onderzoeker van Michigan State University stelt dat pestkoppen niet ineens stoppen met pesten als ze van school gaan. Ook na hun afstuderen gaan ze door, alleen uit het zich vaak op een andere manier dan op school. In de zakenwereld draait het pesten vaak om macht, controle en ambitie. Om een streepje voor te hebben op collega’s en om zich superieur te voelen, pesten sommige werknemers anderen. Ze pesten ook subtieler en sluwer dan in hun tijd op school.

Pesten valt onder psychosociale arbeidsbelasting

Pesten is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting. De bestuurder moet in zijn beleid maatregelen opnemen om het pesten zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.Volgens het Arbobesluit moet hij de risico’s uitwerken in de RI&E. In het bijbehorende plan van aanpak komt vervolgens te staan hoe het pesten op de werkvloer wordt aangepakt. Het instemmingsrecht bij het opstellen en aanpassen van de RI&E en het plan van aanpak is voor zowel voor de OR als de PVT van toepassing volgens artikel 27 lid 1d WOR.

Vertrouwenspersoon aanstellen om pesten tegen te gaan

Eén van de maatregelen die de werkgever kan nemen, is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Bij deze persoon kunnen (gepeste) werknemers terecht om het pestgedrag aan te kaarten. Ook het afnemen van een (anonieme) vragenlijst onder werknemers kan meer duidelijkheid geven over de omvang van het pestgedrag. Op de website van FNV en CNV vindt u meer informatie over pesten op het werk en hoe uw organisatie dit kan aanpakken.