Instemmingsrecht: artikel 27 WOR

Het instemmingsrecht (artikel 27 WOR) zorgt ervoor dat de bestuurder een hoop regelingen niet kan opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke instemming (infographic) van de OR.  Besluit de bestuurder om een bepaalde bedrijfsregeling op te stellen, te wijzigen of te schrappen die ook maar iets te maken heeft met één van de onderwerpen genoemd in artikel 27 WOR, dan moet hij eerst langs de OR om toestemming te vragen. Een aantal van die instemmingsplichtige onderwerpen zijn werk- en rusttijden (V&A), de systematiek achter de personeelsbeoordeling, arbeidsomstandigheden (verdiepingsartikel) en de vakantieregeling.

Nieuws

OR moet betrokken zijn bij invoering cafetariaregeling

06-02-2023

Goed werkgeverschap is in deze tijden van grote personeelstekorten belangrijker dan ooit. Daar horen dus ook goede arbeidsvoorwaarden bij. D...

OR let op: deadline keuze eigenrisicodragerschap nadert

03-02-2023

Een bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij eigenrisicodrager wil zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelij...

Werknemers met schulden zijn aandachtspunt voor OR

30-01-2023

In vier op de vijf organisaties zijn er werknemers met financiële problemen. Dit is niet alleen voor de werknemer een ongewenste situatie, o...

OR, kom ook in actie tegen seksuele intimidatie!

25-01-2023

Het Nederlandse bedrijfsleven moet in actie komen om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de organisatie tegen te gaan. De overheid lancee...