Instemmingsrecht OR: artikel 27 WOR

Het instemmingsrecht (artikel 27 WOR) zorgt ervoor dat de bestuurder een hoop regelingen niet kan opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke instemming (infographic) van de OR.  Besluit de bestuurder om een bepaalde bedrijfsregeling op te stellen, te wijzigen of te schrappen die ook maar iets te maken heeft met één van de onderwerpen genoemd in artikel 27 WOR, dan moet hij eerst de OR om instemming  vragen. Een aantal van die instemmingsplichtige onderwerpen zijn werk- en rusttijden (V&A), de systematiek achter de personeelsbeoordeling, arbeidsomstandigheden (verdiepingsartikel) en de vakantieregeling.

Nieuws

Welke invloed heeft OR op de privacy van werknemers?

19-02-2024

Een bestuurder kan niet om de ondernemingsraad (OR) heen als hij een regeling die betrekking heeft op de privacy van werknemers wil invoeren...

Kleine lettertjes WOR: bevoegdheden OR in cao

16-02-2024

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) kent de ondernemingsraad (OR) adviesrecht en instemmingsrecht toe bij een aantal specifieke zaken toe....

Vragen over: OR & duurzame inzetbaarheid

14-02-2024

Per 1 januari 2024 is de AOW-gerechtigde leeftijd vastgesteld op 67 jaar. Hoewel de AOW-leeftijd tot en met 2027 gelijk blijft, is aandacht...

OR moet discriminatie achterban bestrijden

12-02-2024

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....