COR politie verbetert zorg politiemedewerkers

De korpsleiding van de politie, minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid, de vakorganisaties en de centrale ondernemingsraad (COR) van de politie hebben een nieuwe aanpak bedacht om het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen van de politie te verbeteren. Dat maakt minister Grapperhaus onlangs bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

29 april 2020 | Door redactie

In de cao politie 2018-2020 werden eerder knelpunten gesignaleerd in het stelsel beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen van de politie. Daarom werd afgesproken het stelsel te evalueren. Naar aanleiding van gesprekken die minister Grapperhaus en de korpsleiding van de politie voerden met politiemedewerkers met een posttraumatisch stressstoornis (PTSS), de vakorganisaties en de centrale ondernemingsraad (COR), is vastgesteld dat verbetering noodzakelijk is.

COR werkt verbeteringen samen met vakorganisaties uit

De verbeteringen moeten onder andere leiden tot een eenvoudigere behandeling en ondersteuning van politiemedewerkers die letsel oplopen tijdens hun werk, zoals een PTSS of andere beroepsziekten, met minder druk op de werknemer, een snellere afhandeling en met re-integratie bij de politie in eigen functie als uitgangspunt. De korpsleiding van de politie, minister Grapperhaus, de vakorganisaties en de COR hebben een nieuwe aanpak bedacht om deze verbeteringen te realiseren. De vakorganisaties en de COR zullen de nieuwe aanpak samen verder uitwerken en afspraken maken over de uitvoering, ook op individueel niveau. In de brief aan de Tweede Kamer (pdf) zijn alvast een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het verbeterde stelsel.  

COR heeft instemmingsrecht en recht op inwinnen advies

De (centrale) ondernemingsraad heeft op basis van artikel 27, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht op de invoering, afschaffing of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid. De verbeteringen van het stelsel van beroepsziekten, beroepsincidenten en dienstongevallen van de politie vallen hier ook onder. De COR kan zich tijdens zo’n instemmingstraject laten ondersteunen door advies in te winnen bij een externe deskundige (artikel 16 WOR). Ook kan de COR naast de achterban ook arboprofessionals, zoals de vertrouwenspersoon van de organisatie, raadplegen om een goed beeld te krijgen van de knelpunten en verschillende belangen.