Extra instemmingsrecht bij pensioenfondsen

De OR krijgt binnenkort mogelijk instemmingsrecht bij de vaststelling of intrekking van pensioenovereenkomsten die worden uitgevoerd door een ondernemingspensioenfonds of een (niet-verplicht) bedrijfstakpensioenfonds. Nu geldt het instemmingsrecht alleen nog als het pensioen is geregeld via een pensioenverzekeraar of premiepensioeninstelling.

21 juni 2013 | Door redactie

Tweede Kamer-lid Omtzigt heeft een amendement ingediend als aanvulling op het wetsvoorstel voor de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Dit amendement is aangenomen door de Tweede Kamer en zorgt ervoor dat OR’en instemmingsrecht krijgen bij voorgenomen besluiten tot vaststelling of intrekking van pensioenovereenkomsten die worden ondergebracht bij:

  • een ondernemingspensioenfonds;
  • een niet-verplicht bedrijfstakpensioenfonds;
  • een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, voor het deel dat niet verplicht door het bedrijfstakpensioenfonds wordt uitgevoerd.

Uitbreiding artikel 27 Wet op de ondernemingsraden

De Eerste Kamer heeft nog niet ingestemd met het wetsvoorstel en het bijbehorende amendement. Zodra dit gebeurt, krijgt artikel 27 WOR er een extra lid bij. Let er op dat het bij bovenstaande aanpassingen alleen gaat om besluiten tot vaststelling of intrekking van de pensioenregelingen en dus niet om wijzigingen (zoals dat wel het geval is in artikel 27 lid 1a). Is een pensioenregeling onderdeel geworden van een pensioenfonds, dan is de medezeggenschap (deelnemers aan het pensioenfonds) binnen dit pensioenfonds namelijk van toepassing.

Organisatie passeerde OR bij pensioenregeling

Aanleiding voor het amendement was de pensioenregeling bij een grote organisatie. Deze pensioenregeling was ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds en de organisatie wilde een nieuwe regeling treffen. Omdat het instemmingsrecht van de OR hierbij niet van toepassing was, besloot de organisatie de OR te passeren en de pensioenregeling eenzijdig te wijzigen. Het amendement moet voorkomen dat OR’en en daarmee de werknemers in deze situaties worden gepasseerd.