GroenLinks wil veto OR op salaris CEO

In aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten heeft GroenLinks een wetswijziging aangekondigd voor een veto van de OR op het salaris van de CEO. De politieke partij wil dat de OR instemmingsrecht krijgt als het salaris van bestuurders van grote ondernemingen harder stijgt dan het cao-loon.

18 februari 2019 | Door redactie

Een CEO van een grote onderneming verdient volgens GroenLinks 171 keer zoveel als de gemiddelde werknemer van zijn organisatie. Met de wetswijziging waarmee de OR instemmingsrecht krijgt op het salaris van de CEO, wil de politieke partij de kloof verkleinen tussen de beloning van de top en gewone werknemers. Wanneer GroenLinks met het voorstel voor de wetswijziging komt, is niet bekend. Het voorstel om de wet te wijzigen is voor GroenLinks een eerste stap om werknemers meer zeggenschap te geven over de beloningen aan de top.

Beloningsverhouding sinds 1 januari 2019 transparant in grote organisaties

Sinds 1 januari 2019 is de beloningsverhouding in organisaties met 100 of meer werknemers transparanter geworden. Bestuurders van deze organisaties zijn nu verplicht om ten minste eenmaal per jaar met de OR in gesprek te gaan over verschillen in beloning binnen de organisatie (artikel 23, lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). De OR van een grote organisatie heeft hierbij informatierecht en overlegrecht maar geen adviesrecht of instemmingsrecht.

GroenLinks moet wetsvoorstel nog uitwerken

GroenLinks moet het wetsvoorstel voor instemming van de OR op het salaris van bestuurders nog uitwerken. Dit voorstel gaat eerst naar de Raad van State voor advies. Zodra de Raad van State advies heeft uitgebracht, moet de Tweede Kamer een debat voeren over het voorstel. Dit kan leiden tot aanpassingen in het voorstel. Als de Tweede Kamer een voorstel voor wetswijziging heeft geaccordeerd, gaat het naar de Eerste Kamer. Nadat de Eerste Kamer zijn akkoord heeft gegeven, volgt de bekendmaking van de datum waarop de wetswijziging ingaat. Het is dus nog afwachten of de OR daadwerkelijk instemmingsrecht op de topbeloningen zal krijgen.