Instemming OR nodig voor aanpassen RI&E vanwege corona

De coronacrisis dwingt werkgevers mogelijk om de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak te wijzigen. Zeker in het kader van de mogelijke terugkeer van werknemers op de werkvloer. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op alle voorgenomen wijzigingen rond het arbobeleid.

24 april 2020 | Door redactie

De OR en het arbeidsomstandighedenbeleid gaan hand in hand. Het instemmingsrecht van de OR op het arbobeleid is terug te vinden in artikel 27, lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Dit geldt ook voor het opstellen, wijzigen of intrekken van de RI&E en het plan van aanpak. Voor elke aanpassing moet de bestuurder de OR om instemming vragen. Werkgevers moeten de RI&E aanpassen als de omstandigheden in de organisatie veranderen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij: 

 • een herinrichting van de werkplekken; 
 • de vervanging van machines of apparatuur; 
 • een uitbreiding van de dienstenverlening; 
 • de opening van een nieuwe productielijn; 
 • een grote verbouwing of een reorganisatie; 
 • een ingrijpende verandering van het takenpakket van  werknemers. 

Plan van aanpak en uitvoeringsmaatregelen

De OR heeft ook instemmingsrecht op het plan van aanpak (tool) dat hoort bij de RI&E. Bij het plan van aanpak is het belangrijk om te weten wie voor welke verbetering verantwoordelijk is, welke bevoegdheden en middelen beschikbaar zijn en hoe het resultaat uiteindelijk wordt beoordeeld. Het instemmingsrecht geldt ook voor een groot aantal uitvoeringsmaatregelen die de bestuurder op basis van het plan van aanpak wil nemen. De OR moet hierbij denken aan maatregelen op het gebied van:

 • bedrijfshulpverlening; 
 • arbeidsongevallen(registratie); 
 • preventief medisch onderzoek; 
 • het instrueren en voorlichten van werknemers; 
 • het geven van goede voorlichting. 

Bijlagen bij dit bericht