Instemmingsrecht OR: personeelsbeleid

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het vaststellen, wijzigen of intrekken van een regeling met betrekking tot het aanstellings-, ontslag- of bevorderingsbeleid.

30 september 2016 | Door redactie

De OR heeft volgens artikel 27 lid 1e van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) instemmingsrecht op het aanstellingsbeleid. Dat houdt in dat de ondernemingsraad moet instemmen met algemene regelingen over de werving en selectie van nieuwe werknemers. Die kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de omgang met sollicitanten of het wel of niet aanbieden van deeltijdcontracten, tijdelijke aanstellingen en het model arbeidsovereenkomst. De cao gaat altijd voor de bedrijfsregels. Een ondernemingsraad doet er goed aan te letten op:

  • voorkomen van willekeur;
  • discriminatie bij de sollicitatieprocedure;
  • beschermen van privacy van sollicitanten en werknemers;
  • werknemers betrekken bij het aanstellen van een collega;
  • eventueel bepaalde werknemers een voorkeurspositie verschaffen bij het (intern) vervullen van een vacature.

Instemmingsrecht op doorstroom- en ontslagbeleid

Ook het bevorderingsbeleid – regels voor interne werving, voorrangsbeleid en overplaatsingsbeleid – valt onder het instemmingsrecht. Re-integratiewetgeving geeft verminderd arbeidsgeschikte werknemers voorrang bij een functie. Tot slot heeft de ondernemingsraad – als het aankomt op personeelsbeleid– instemmingsrecht over het ontslagbeleid. De ondernemingsraad moet instemmen met regels over vervroegd uittreden en het houden van ontslaggesprekken. Instemming is daarnaast vereist voor het opzetten, wijzigen of afschaffen van een algemene procedure voor werknemers die in gebreke blijven. 

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:
Basisprincipes instemmingsrecht van de OR
Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie
Instemmingsrecht OR: arbobeleid
Instemmingsrecht OR: de pensioenregeling
Instemmingsrecht OR: personeelsopleiding
Instemmingsrecht OR: privacy werknemers
Instemmingsrecht OR: klachtenregeling
Instemmingsrecht OR: werkoverleg
Instemming OR: bedrijfsmaatschappelijk werk
Instemmingsrecht OR: conflict vredig oplossen
Instemmingsrecht OR: de beroepsprocedure

Bijlagen bij dit bericht

Doeltreffend personeelsbeleid voeren
E-learning | VideoCollege 15 minuten