Instemmingsrecht OR: werkoverleg

In zo’n 70% van de organisaties vindt periodiek werkoverleg plaats tussen werknemers en hun (directe) leidinggevenden. Het is aan de OR om dit overleg te bevorderen. Daarnaast heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht op beleid rond werkoverleg.

31 oktober 2016 | Door redactie

De bestuurder kan een (nieuwe) regeling op het gebied van werkoverleg pas invoeren als de ondernemingsraad instemming heeft verleend. Goed beleid voor werkoverleg bevat in elk geval doelstellingen, werkwijze, frequentie en doel. Werknemers moeten zelf onderwerpen kunnen aandragen en het werkoverleg moet zoveel mogelijk binnen werktijd plaatsvinden.

Let op cao: bepalingen over werkoverleg

Een cao bevat mogelijk al dwingende afspraken over het werkoverleg. Bij het beoordelen van het huidige beleid voor werkoverleg of de instemmingsaanvraag (tool) doet de ondernemingsraad er goed aan de cao eerst te raadplegen. Daarna is het aan de raad om te beoordelen of de werkoverlegregeling werknemers voldoende kans biedt om hun stem te laten horen. Het is handig als de regeling punten bevat die de basis vormen voor verschillende soorten werkoverleg. Elk team heeft tenslotte andere behoeften!

De betrokkenheid van werknemers verbeteren

De ondernemingsraad heeft volgens artikel 28 lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de taak om dit werkoverleg te bevorderen. Het werkoverleg is een veelgebruikt instrument om de betrokkenheid van de werknemers en de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren. Daarom heeft de ondernemingsraad via artikel 27 lid 1i WOR ook instemmingsrecht.

Meer lezen over het instemmingsrecht van de OR? Zie ook:
Basisprincipes instemmingsrecht van de OR
Instemmingsrecht OR: werktijd en vakantie
Instemmingsrecht OR: arbobeleid
Instemmingsrecht OR: de pensioenregeling
Instemmingsrecht OR: beoordeling en beloning
Instemmingsrecht OR: personeelsbeleid
Instemmingsrecht OR: privacy werknemers
Instemmingsrecht OR: klachtenregeling
Instemming OR: bedrijfsmaatschappelijk werk 
Instemmingsrecht OR: conflict vredig oplossen
Instemmingsrecht OR: de beroepsprocedure