Personeelshandboek vereist betrokkenheid OR

Stel, uw bestuurder heeft plannen om een personeelshandboek op te stellen. Of hij vindt het wel eens tijd worden om het huidige handboek te herzien. Een welwillende bestuurder zal het nieuwe of gewijzigde personeelsreglement eerst voorleggen aan de ondernemingsraad. Er zijn een aantal zaken waar u dan op moet letten.

9 mei 2011 | Door redactie

Een personeelshandboek is vaak een aanvulling van de cao en  de arbeidsovereenkomst die uw werkgever met individuele werknemers heeft gesloten. De kans is groot dat u als ondernemingsraad betrokken wordt bij de invoering of wijziging van het personeelshandboek. Mocht uw bestuurder dit niet doen, dan moet u zich hier zeker voor inspannen. Het handboek kan namelijk belangrijke wettelijke gevolgen hebben voor uw achterban. 

Personeelsreglement inzien

Let er in elk geval altijd op dat iedere werknemer in uw organisatie het personeelshandboek in kan zien. De werknemers in uw organisatie moeten voldoende tijd krijgen om het (nieuwe) reglement te bekijken. Zorg er daarnaast voor dat de regels die in het personeelshandboek staan, kloppen met de huidige wet- en regelgeving en de afspraken die zijn vastgelegd in de cao. Is dit niet het geval, dan is het uw taak om uw bestuurder hier op te wijzen. Kijk ook of er in het personeelshandboek gewijzigde regelingen staan, waarover de OR instemmingsrecht heeft. Indien dit niet is gebeurd, moet u uw stem natuurlijk laten horen!

Meer informatie over het personeelshandboek vindt u in de toolbox Zo maakt u eenvoudig een goed personeelshandboek.