Beslissing OR na instemming doorgeven aan de bestuurder

Maatwerkbrief

MS Word 52.17 kb

21-10-2019

Download deze tool
De OR en PVT (personeelsvertegenwoordiging) hebben over een aantal zaken instemmingsrecht. Denk aan arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen en het beloningssysteem. Nadat de OR overleg heeft gehad met de bestuurder, moet de OR zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de bestuurder doorgeven wat hun beslissing is. Dit kunt u doen met deze maatwerkbrief.