Besluit doorgeven aan OR na (onthouden van) instemming

Maatwerkbrief

MS Word 50.72 kb

21-10-2019

Download deze tool
De OR en PVT hebben over een aantal zaken instemmingsrecht. Denk aan arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en het beloningssysteem. De bestuurder moet om instemming vragen voor hij een regeling opheft, wijzigt of opstelt. Na het ontvangen van de beslissing van de OR, moet de bestuurder zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de OR doorgeven wat zijn definitieve besluit is en wat de vervolgstappen zijn. Daar kunt u deze modelbrief voor gebruiken.