Instemmingsaanvraag bestuurder aan OR

Maatwerkbrief

MS Word 44.48 kb

21-10-2019

Download deze tool
De ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben over een aantal zaken instemmingsrecht. Denk aan arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, personeelsopleidingen en het beloningssysteem. De bestuurder moet de OR of PVT om instemming vragen voor hij een regeling opheft, wijzigt of opstelt. Een instemmingsprocedure begint dus altijd met een brief van de bestuurder aan de OR of PVT. Met deze tool heeft u een dergelijke brief zo opgesteld.