Heeft de OR instemmingsrecht bij preventief medisch onderzoek?

10 juli 2019

Onze werkgever wil een preventief medisch onderzoek gaan aanbieden. Moet hij daarvoor instemming vragen aan de ondernemingsraad?

Ja, de werkgever moet de ondernemingsraad (OR) of personeelvertegenwoordiging (PVT) zeker instemming (toolbox)  vragen als hij de werknemers een preventief medisch onderzoek (PMO) wil aanbieden. Het aanbieden van een PMO betreft een regeling over het arbeidsomstandighedenbeleid, het ziekteverzuim- en reïntegratiebeleid van de organisatie. Een regeling of wijziging daarin moet worden voorgelegd aan de medezeggenschap.

Werknemers zijn niet verplicht om deel te nemen aan het PMO

Hoewel werknemers niet verplicht zijn deel te nemen aan het PMO, is het aanbod aan hen toch een zaak waar de OR zich over moet buigen. Niet alleen moet de OR instemmen met het aanbieden van dit onderzoek, de raad moet ook meepraten over de inhoud van het PMO (wat wil de werkgever precies laten onderzoeken en met welk doel?), wie het onderzoek gaat uitvoeren, of het eenmalig of periodiek zal worden aangeboden en hoe vaak dan.

Doorgaans zal de bedrijfsarts of arbodienst een voorstel maken voor de inhoud van het PMO dat wordt voorgelegd aan de OR. Vergeet als OR niet te informeren wat er met de resultaten van het onderzoek gebeurt. Wie krijgen die te zien, is de privacy gewaarborgd en welke acties vloeien voort uit het onderzoek? Een PMO kan gezondheidskwesties aan het licht brengen zoals werkdruk. Dan is het zaak dat de werkgever en arboverantwoordelijken hiermee aan de slag gaan.