Is de installatie van black box in de auto van de zaak instemmingsplichtig?

22 juli 2019

Er worden nieuwe black boxes geïnstalleerd in onze serviceauto’s. Is deze wijziging instemmingsplichtig?

De black box in een auto registreert data over de gereden routes. Het is een goed hulpmiddel voor rittenregistratie maar zegt ook veel over het gedrag en de prestaties van de chauffeur. De voorziening is daarom een personeelscontrolesysteem waarvoor op grond van artikel 27, lid 1l WOR instemming nodig is. Dat geldt voor zowel de aanschaf van de apparatuur als het gebruik ervan.

Toepassing

Als de ondernemingsraad eerder al instemde, was dat op basis van de oude black boxes en de afspraken over de toepassing van die voorziening. Vervanging hoeft dat niet per se te veranderen maar in dat geval is het wel zaak dat de bestuurder bevestigt dat de oude regeling ongewijzigd van kracht blijft. Dat is niet het geval als de nieuwe black box de mogelijkheid biedt om de locatie van de bedrijfsauto online af te lezen. Uw ondernemingsraad moet dan een nieuw instemmingsverzoek ontvangen. Ook als het helemaal niet de bedoeling is om de extra mogelijkheden te gebruiken. Is dat wel de bedoeling, dan moet de voorgestelde regeling duidelijk beschrijven waarom dat zo is, welke gegevens precies op welk moment door wie zullen worden afgelezen en hoe de bestuurder daarvan gebruik gaat maken.

Inbreuk

Het is voor de ondernemingsraad altijd zaak om bij vervanging van bestaande apparatuur goed te letten op mogelijk nieuwe gegevensverzamelingen. Hoewel het voordeel van het online uitlezen van de locatie van de serviceauto door de afdeling planning voor de hand ligt, moet de ondernemingsraad dit toch afwegen tegen de inbreuk op de privacy van de werknemers. De gegevensverzameling moet minimaal getoetst worden aan de hand van de kaders van de Algemene verordening gegevensbeschermng (AVG).