Instemmingsrecht

Het instemmingsrecht is één van de machtigste medezeggenschapswapens van de ondernemingsraad. Zo kan de werkgever een hoop regelingen niet opstellen, wijzigen of intrekken zonder de nadrukkelijke toestemming van de OR. Het instemmingsrecht van de OR is geregeld in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dat artikel is een lijst opgenomen van allerlei onderwerpen die instemmingsplichtig zijn. Besluit de werkgever om een bepaalde bedrijfsregeling op te stellen, te wijzigen of te schrappen die ook maar iets te maken heeft met één van de onderwerpen genoemd in artikel 27 WOR, dan moet hij eerst langs de OR om toestemming te vragen. Stemt de OR niet in met het plan, dan gaat het niet door. Een aantal van die instemmingsplichtige onderwerpen zijn werk- en rusttijden, de systematiek achter de personeelsbeoordeling, arbeidsomstandigheden en de vakantieregeling.

Uitgelicht

Besluit doorgeven aan OR na (onthouden van) instemming...

De OR en PVT hebben over een aantal zaken instemmingsrecht. Denk aan arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en het beloningssysteem....

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

Instemmingsaanvraag bestuurder aan OR

De ondernemingsraad (OR) en personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben over een aantal zaken instemmingsrecht. Denk aan arbeidstijden,...

Maatwerkbrief
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 21-10-2019

De instemmingsprocedure

Artikel 27 WOR geeft uw OR in een aantal specifieke situaties het recht om wel of niet in te stemmen met een voorgenomen besluit. De...

Infograhpic
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 14-08-2019

RI&E beoordelen voor instemming

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit staat in artikel 12 van de...

Infograhpic
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 14-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

OR heeft flinke vinger in de pap bij keuze preventiemedewerker

Preventiemedewerker 4 minuten | 25-11-2019

Sinds vorig jaar heeft uw OR instemmingsrecht op de invulling, omvang en de positie van de functie van de preventiemedewerker én op de per...

Hoe weet uw OR of het aanbod in het sociaal plan mager of mooi is?

Reorganisatie 5 minuten | 31-07-2019

Een fusie, overname of reorganisatie is aanleiding om een sociaal plan op te stellen. Hierin worden de afspraken vastgelegd die de gevolge...

De bestuurder vragen water bij de wijn te doen bij instemmingsverzoeken

Instemmingsrecht 5 minuten | 11-04-2019

U heeft met het instemmingsrecht een machtig wapen in handen. Zonder uw instemming kan de bestuurder zijn plan tenslotte niet zomaar uitvoer...

Infographics

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

RI&E beoordelen voor instemming

Instemmingsrecht Publicatiedatum 14-08-2019

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Dit staat in artikel 12 van de Arbowet en in artikel 27 van de Wet...

Overlegpartners ondernemingsraad

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Leden van de ondernemingsraad (OR) staan in contact met veel verschillende partijen, zowel intern als extern. Soms maakt een bepaling uit de Wet op de ondernemingsraden...

Vraag en antwoord

Welke rol heeft de OR bij het opstellen, wijzigen en naleven van de RI&E?
Instemmingsrecht (artikel 27 WOR)De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling over arbeidsomstandigheden. Aangezien de RI&E over arbeidsomstandigheden gaat, heeft de OR instemmingsrecht. De ondernemingsraad moet instemmen... Lees het hele antwoord