EU-wetgeving bedrijfsgeheimen stap dichterbij

16 december 2015 | Door redactie

De Europese Unie (EU) heeft deze week een voorlopig akkoord gesloten over de bescherming van bedrijfsgeheimen. Organisaties die slachtoffer worden van onrechtmatig verkregen vertrouwelijke bedrijfsinformatie, moeten hierdoor straks in de gehele EU betere bescherming genieten.

In 2013 kwam de Europese Commissie (EC) met een aantal voorstellen om regels over bedrijfsgeheimen in de EU gelijk te trekken. In de EU wordt nu één definitie van wat een bedrijfsgeheim behelst gehanteerd. Daarnaast zijn de lidstaten het erover eens geworden dat de bescherming die organisaties genieten tegen kwaadwillenden die gevoelige informatie naar buiten willen brengen, moet gaan gelden voor technologische kennis, commerciële klantgegevens, ondernemingsplannen, marktonderzoek en marktstrategieën. Overigens krijgen naast organisaties ook klokkenluiders die in ‘goed vertrouwen’ en ‘in het publieke belang’ handelen én onderzoeksjournalisten die hun bronnen geheim willen houden, bescherming volgens het voorlopige akkoord.

Organisaties kunnen straks compensatie eisen

Het Europees Parlement stemt in 2016 over het voorlopige akkoord. Vervolgens is het aan de EU-lidstaten (tool) om procedures in te richten waarmee gedupeerde organisaties hun recht kunnen halen en compensatie kunnen krijgen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat organisaties binnen zes jaar na het feit een claim moeten indienen.