Factuur van Stichting Reprorecht achterhaald?

11 mei 2016 | Door redactie

Jaarlijks moeten ondernemers in het mkb een factuur betalen aan Stichting Reprorecht. Dit omdat zij auteursrechtelijk beschermd materiaal kunnen scannen en kopiëren. Uit een onderzoek onder ruim 3.000 mkb-ondernemingen blijkt echter dat slechts een zeer klein percentage in de praktijk ook daadwerkelijk gebruikmaakt van dit materiaal.

De belangenorganisatie voor kleine mkb-ondernemers, MKB Belangen, deed onderzoek onder ruim 3.000 mkb-ondernemers naar de relevantie van de factuur die ondernemers ontvangen van Stichting Reprorecht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de factuur niet meer lijkt aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk; minder dan 10% van de ondernemers kopieert of scant tegenwoordig nog auteursrechtelijk beschermd materiaal. MKB Belangen ziet dan ook graag dat de regeling opnieuw tegen het licht wordt gehouden.

Bezwaar maken tegen heffing mogelijk

Stichting Reprorecht gaat er vanuit dat ondernemingen regelmatig artikelen uit kranten of tijdschriften kopieren of scannen, om deze vervolgens intern te verspreiden. De jaarlijkse kopieerheffing is op deze aanname gebaseerd. Deze factuur bedraagt circa € 20 voor ondernemingen tot twintig werknemers. Met meer werknemers loopt dit bedrag soms op tot honderden euro’s. Het is via de website van Stichting Reprorecht overigens wel mogelijk om bezwaar te maken tegen de heffing. Uit het onderzoek van MKB Belangen komt echter ook naar voren dat deze optie op de website gebruiksonvriendelijk is.