Vragen over: auteursrecht op online artikelen

15 augustus 2017 | Door redactie

Een organisatie kan op bijvoorbeeld het blog van haar website (nieuws)artikelen plaatsen die relevant zijn voor (potentiële) klanten. Hierbij moet de organisatie rekening houden met het auteursrecht.

In de Auteurswet is het auteursrecht vastgelegd. Dit kan van toepassing zijn op online artikelen. De maker van zo’n stuk beslist of en hoe hij het gemaakte werk wil verspreiden. Andere partijen mogen niet zomaar het stuk kopiëren en op hun website plaatsen. Het auteursrecht ontstaat vanzelf bij het maken van een werk. Daar is geen ©-teken voor nodig (tool).

Mag ik een artikel of blog overnemen op mijn website?

Een organisatie die op haar website content wil plaatsen die zij niet zelf heeft gemaakt, moet volgens de wet in veel gevallen om toestemming vragen aan de maker van het werk. De maker kan ook zelf bij de tekst al in een licentie aangeven of anderen zijn werk mogen overnemen en daarbij eventueel bepaalde eisen stellen. Voor mediabedrijven zijn de regels iets milder: zij mogen met bronvermelding nieuwsteksten van elkaar overnemen als het auteursrecht niet uitdrukkelijk is voorbehouden aan de maker. Een blog kán een nieuwsmedium zijn.

Wat als ik de maker van een artikel niet benader?

Als een maker ontdekt dat een ander zonder toestemming zijn werk heeft overgenomen of het op een schadelijke manier heeft veranderd, kan hij hier tegen optreden. Bij het overnemen van een blog zal het niet zo snel gebeuren, maar de maker kan naar de rechter stappen om de inbreuk op het auteursrecht te beëindigen en bijvoorbeeld een schadevergoeding te vorderen. Het is echter niet makkelijk om de schade vast te stellen. Vaak stuurt de maker eerst een (waarschuwings)brief. Ook kan hij de overnemende partij negatieve publiciteit bezorgen door over het voorval te schrijven.

Is auteursrecht ook van toepassing op een citaat?

Voor citeren uit een artikel is geen toestemming nodig, op voorwaarde dat de organisatie de bron vermeldt en natuurlijk niet het hele stuk citeert. Zomaar citeren uit niet-openbare stukken mag niet. Toestemming is ook nodig als het citaat een zelfstandige functie heeft, zoals in een citatenboek.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de Adviesdesk!