Intellectueel eigendom

Wie iets nieuws heeft gecreëerd, wil voorkomen dat anderen hier onterecht van profiteren. Dit kan door formeel vast te leggen dat niemand het niet mag (na)maken, (her)gebruiken, doorverkopen of vermenigvuldigen. Dit geeft de uitvinder, ontwerper, ontwikkelaar of auteur ook de gelegenheid om de investeringen in de ontwikkeling van zijn product, ontwerp of tekst terug te verdienen. Dit kan bijvoorbeeld via het auteursrecht, merkrecht of octrooirecht. Soms liggen de rechten niet bij de maker, maar bij een andere partij. Die is dan de rechtverkrijgende. Het is belangrijk om de afspraken hierover duidelijk vast te leggen. 

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Het intellectuele eigendomsrecht binnen de arbeidsrelatie

Intellectueel eigendom 6 minuten | 30-11-2020

Stel, een softwareontwikkelaar heeft een nieuw computer­programma tot stand gebracht tijdens zijn arbeidsovereenkomst bij uw organisatie. Of...

Bescherm de investering die databank heet

Data-analyse 6 minuten | 14-07-2020

Voor ondernemingen is het belangrijk inzicht te krijgen in wat potentiële klanten interessant vinden. U kunt hun interesse afleiden uit aank...

Zin en onzin van het beschermen van intellectueel eigendom

Intellectueel eigendom 4 minuten | 31-07-2019

Creatievelingen die de ene na de andere innovatie opdissen zitten in deze tijd op rozen. Op het eerste gezicht simpele apps veroveren in kor...

Infographics

Vergoedingen auteursrechten

Intellectueel eigendom Publicatiedatum 26-08-2019

Nederland kent verschillende instanties die de vergoedingen voor auteursrechten innen en verdelen. Hun werkgebieden variëren echter. In de infographic vindt u een...

Auteursrecht bij beeldgebruik

Intellectueel eigendom Publicatiedatum 15-08-2019

Bij het gebruiken of vervaardigen van een werk heeft u vaak te maken met rechten van derden. Hieronder ziet u wanneer u een werk wel en niet vrijelijk kunt gebruiken.

E-learning

Het auteursrecht op apps
Videocollege
9 minuten
15-11-2020

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen een advocaat en een jurist?
Een jurist is - naar de letterlijke betekenis - iemand die het recht bestudeerd heeft. In de praktijk wordt de term 'jurist'  specifiek gebruikt voor mensen die de studie Rechtsgeleerdheid (Rechten) hebben afgerond aan de universiteit. Meester in de rechten Iemand die met succes... Lees het hele antwoord