Intellectueel eigendom

Wie iets nieuws heeft gecreëerd, wil voorkomen dat anderen hier onterecht van profiteren. Dit kan formeel vast te leggen dat niemand het mag (na)maken, (her)gebruiken, doorverkopen of vermenigvuldigen. Dit geeft de bedenker de gelegenheid om de investeringen in de ontwikkeling van idee terug te verdienen. Dit kan bijvoorbeeld via het auteursrecht, merkrecht of octrooirecht.

Soms liggen de rechten bij een andere partij. Die is dan de rechtverkrijgende. Het is belangrijk om de afspraken hierover duidelijk vast te leggen.

Gerelateerde thema's

Innovatie

Nieuws

Let op de betaling van de jaartaks voor octrooien

20-10-2023

Als organisaties een octrooi hebben moet de octrooihouder zelf in de gaten houden dat de jaartaks op tijd wordt betaald. De kosten voor (de...

Kans op interne fraude groter op de financiële afdeling

03-07-2023

Als er sprake is van fraude op de werkvloer, dan is de kans het grootst dat deze wordt gepleegd op de financiële afdeling. Ook de afdelingen...

Unitair octrooi beschermt uitvinding in meerdere landen

06-06-2023

Het unitair octrooi is op 1 juni 2023 van start gegaan. Dit octrooi beschermt uitvindingen in 17 landen van de Europese Unie (EU). Vooral vo...

Stijging Nederlandse octrooiaanvragen in 2022

07-04-2023

Het Europees Octrooibureau (EOB) kreeg in 2022 te maken met een behoorlijke stijging (3,5%) van Nederlandse octrooiaanvragen. Dat is de ster...