Brexit-akkoord neemt laatste horde

Het Europees Parlement heeft ingestemd met het handelsakkoord dat de EU heeft gesloten met de Britten. Daarmee heeft het akkoord, dat al sinds begin dit jaar officieus in werking is, de laatste horde genomen. Maar dat betekent nog niet dat er de komende tijd al sprake is van ‘smooth sailing’.

30 april 2021 | Door redactie

Met de goedkeuring van het Parlement is de Brexit dan officieel afgerond. Op zich hebben de Britten de Europese club al op 31 januari 2020 verlaten, maar tot eind vorig jaar gold er nog een overgangstermijn waarin de oude regels bleven gelden. Na lang soebatten kwamen beide kampen net voor de kerst toch nog tot een nieuw handelsakkoord.

Onvrede over afspraken in Brexit-akkoord

Het handelsakkoord is sinds 1 januari 2021 officieus van kracht, maar is nu dus definitief. Hoewel het hoofdstuk over het sluiten van een handelsakkoord dus is afgerond, is het Brexit-boek daarmee allerminst dicht. De Britten en de EU moeten zich nu als goede buren gaan gedragen, maar het vinden van zo’n nieuwe verhouding kost tijd. De afgelopen tijd is dan ook gebleken dat er nog wel wat plooien gladgestreken moeten worden.
Zo blijft de regeling rondom de Noord-Ierse grens voor verdeeldheid zorgen in het Verenigd Koninkrijk. En vorige week nog wilden Franse vissers Britse vrachtwagens met vis blokkeren, omdat ze het niet eens zijn met de afspraken over visserij in het Brexit-akkoord. Ondertussen klagen Britse voedingsfabrikanten steen en been over het papierwerk dat komt kijken bij de export naar de EU. Ze wijzen er ook op dat er nog geen sprake is van een gelijk speelveld, omdat de Britten de grenscontroles pas later strenger maken.

Exporteurs willen ‘minder papierwerk’

Hoewel de verwachte verkeerschaos bij de grens in de eerste maanden is uitgebleven, wordt ook steeds duidelijker wat de impact is van de nieuwe situatie. Zo blijkt uit een enquête van de Nederlands-Britse Handelskamer dat 80% van de ondervraagde Britse en Nederlandse exporteurs (infographic) van goederen last heeft gehad van de Brexit. En dan ‘last’ in de zin van meer kosten en minder omzet, bureaucratie en vertraging van leveringen. De ondervraagden noemen dan ook eensgezind ‘minder papierwerk’ als grootste verbeterpunt.

Bijlagen bij dit bericht