Brexit: consequenties voor bedrijven

24 juni 2016 | Door redactie

De Brexit die nu een feit is geworden, zal er de komende tijd voor zorgen dat bedrijven veel beslissingen moeten nemen. Allerlei vanzelfsprekendheden die in EU-verband golden, zullen nu opnieuw onderhandeld moeten worden, afhankelijk van de manier waarop het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU geregeld zal worden.

Neem bijvoorbeeld de merkregistraties van ondernemingen. Die golden tot nu toe voor de hele EU, maar nu zullen mogelijk voor Groot-Brittannië aparte overeenkomsten gesloten moeten worden. Ook alle andere afspraken die tussen de Europese landen gemaakt zijn en dus golden voor de hele EU, zullen nu moeten worden herzien. Import en export worden lastiger omdat goederen weer gewoon in- en uitgeklaard zullen moeten worden. Dat heeft op z’n minst langere levertijden en de daarmee gepaard gaande hogere kosten tot gevolg. Ook ontstaan er mogelijk hogere kosten voor het onderlinge betalingsverkeer.

Webwinkels moeten tarieven herzien

Webwinkels die leveren aan Britse klanten, zullen dan ook na moeten denken over nieuwe tarieven voor die groep. Het zal duurder worden om deze klanten te bedienen en dat zal tot uitdrukking komen in de prijzen die voor hen gaan gelden.

Bijlagen bij dit bericht

Onderhandelen deel 1
E-learning | VideoCollege 29 minuten